За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

БЮДЖЕТ

.

Масечен отчет на бюджет към 31.08.2017г.

Публикуван на 11.09.2017г.

изтегли
.

Масечен отчет на бюджет към 31.07.2017г.

Публикуван на 09.08.2017г.

изтегли

Касов отчет и баланс към 30.06.2017г.

Публикуван на 27.07.2017г.

изтегли
..

Корекция на бюджета на община Садово за 2017г.

Публикувана на 18.07.2017г.

изтегли
.

Масечен отчет на бюджет към 30.06.2017г.

Публикуван на 13.07.2017г.

изтегли
,
Обява за публично обсъждане на бюджет

Публикувана на: 04.07.2017 г.

изтегли
..

Масечен отчет на бюджет към 31.05.2017г.

Публикуван на 19.06.2017г.

изтегли
.

Масечен отчет на бюджет към 30.04.2017г.

Публикуван на 11.05.2017г.

изтегли
.

Тримесечен отчет на бюджета към 31.03.2017г.

Публикуван на 02.05.2017г.

изтегли
.

Месечен отчет на бюжет към 31.03.2017г.

Публикуван на 20.04.2017г.

изтегли
.

Корекция на бюджета на община Садово за 2017г.

Публикувана на 12.04.2017г.

изтегли
.

Бюджет на Община Садово за 2017г.

Публикуван на 13.03.2017г.

изтегли
.

Месечен отчет на бюжет към 28.02.2017г.

Публикувано на 13.03.2017г.

изтегли
.

Разпределение на средствата по делигирани бюджети на ОУ за 2017г.

Публикувано на 28,02,2017г.

изтегли
.

Отчет за изпълнение на бюджета на община Садово за 2016г.

Публикуван на 27,02,2016г.

изтегли
.

Месечен отчет на бюжет към 31.01.2017г.

Публикувано на 13.02.2017г.

изтегли
.

Покана за публично обсъждане на бюджет  за 2017г. 

Публикувано на 27.12.2016г.

изтегли
.

Предложение за корекция на бюджета  за  2016-та година


Публикувано на 16.11.2016г.

изтегли
.
Предложение за корекция на бюджета  за  2016-та година
Публикувано на 20.10.2016г.
изтегли
.
Предложение за корекция на бюджета  за  2016-та година
Публикувано на 01.09.2016г.
изтегли
,
Предложение за корекция на бюджета  за  2016-та година
Публикувано на 17.06.2016г.
изтегли
.
Одитен доклад и Одитно становище на Сметната палата за заверка на ГФО за 2015 г.
Публикуван на: 10.06.2016 г.
изтегли
.
Сборен касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз, други международни програми,чужди средства на община Садово за 2015 г.
Публикуван на: 10.06.2016 г.
изтегли
..
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Садово за 2015 г.
Публикуван на: 10.06.2016 г.
изтегли
.
Сборен баланс на община Садово за 2015 г. и приложениe съгласно Заповед ЗМФ 60 от 2005 г.
Публикуван на: 10.06.2016 г.
изтегли

.

Формула за разпределение на средствата от държавния бюджет за делигираните дейности във функция  "Общообразователни училища" за 2016г.

Публикувана на: 02.03.2016 г.

изтегли

.

Отчет на обшинския дълг към 31.12. 2015 г.

Приложение 1   изтегли

Публикувана на: 22.01.2016 г.

изтегли

.

Информация относно:  Изпълнението на бюджета за 2015 г.

Приложение 1   изтегли

Приложение 2   изтегли

Приложение 3   изтегли 

Приложение 4   изтегли 

Публикувана на: 22.01.2016 г.

изтегли

.
Покана за публично обсъждане на отчета за бюджет 2015г.
Публикувана на: 22.01.2016 г.
изтегли
 .
Проект за БЮДЖЕТ 2016 г.

Приложение 1   изтегли

Приложение 2   изтегли

Приложение 3   изтегли 

Приложение 5   изтегли

Приложение 6   изтегли

Публикуван на: 14.01.2016 г.

изтегли

 Одитен доклад и Одитно становище на Сметната палата за заверка на ГФО за 2014 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.
изтегли
.
Сборен касов отчет за сметките за чужди средства на община Садово за 2014 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.

изтегли
с
Сборен касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на община Садово за 2014 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.
изтегли
.
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Садово за 2014 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.
изтегли
.

Сборен баланс на община Садово за 2014 г. и приложениe съгласно Заповед ЗМФ 60 от 2005 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.

изтегли
.
Предложение до Общински съвет за изменение на НАРЕДБА №10
Публикувано на: 18.11.2015 г.
изтегли
л
Покана за публично обсъждане на БЮДЖЕТ 2016
Публикувана на: 12.11.2015 г.
изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета за 2015 г.
Приложение  изтегли
Публикувано на: 12.11.2015 г.
изтегли

 
Предложение за корекция на бюджета за 2015 г.
Публикувано на: 08.06.2015 г.
изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета за 2015 г.
Публикувано на: 11.05.2015 г.
изтегли

Предложение за корекция на бюджета за 2015 г.
Публикувано на: 15.04.2015 г.
изтегли
 
Утвърдена формула за разпределението  на субсидията за училищата за 2015 г.
Публикувана на: 04.03.2015 г.
изтегли

Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.
Публикувана на: 18.02.2015 г.
изтегли


Информация относно:  Изпълнението на бюджета за 2014 г.

Приложение 1   изтегли

Приложение 2   изтегли

Приложение 3   изтегли 

Публикувана на: 02.02.2015 г.

изтегли
 

Предложение до Общински съвет за проект за бюджет на общината за 2015 г.

Решение за 2015 г. изтегли
Приложение 1   изтегли

Приложение 2   изтегли

Приложение 3   изтегли

Приложение 5   изтегли    Кодове на групи към Приложение 5    изтегли

Приложение 6   изтегли
Публикувано на: 30.01.2015 г.

изтегли .
Сборен баланс за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Обща рекапитулация на приходите и разходите от сборния отчет БО-3 за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Таблица "Отчет" за 2013 г.
Публикувана на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Фондове ИБСФ-3 за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Приложение към ГФО на община Садово за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Одитно становище на Сметната палата за 2013 г.
Публикувано на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Одитен доклад на Сметната палата за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Проект за БЮДЖЕТ 2015 г.
Публикуван на: 18.11.2014 г.

изтегли
 
Предложение до Общински съвет за корекция на бюджета за 2014 г.
Публикувано на: 17.11.2014 г.

изтегли
 

Предложение до Общински съвет за корекция на бюджета за 2014 г.
Публикувано на: 17.11.2014 г.


изтегли

 

Предложение до Общински съвет за корекция на бюджета за 2014 г.

Публикувано на: 20.10.2014 г.

изтегли

 

Предложение до Общински съвет за корекция на бюджета за 2014 г.

Публикувано на: 04.09.2014 г.

изтегли

 

БЮДЖЕТ за 2014 г.

Публикуван на: 06.08.2014 г.

изтегли

 

Предложение за корекция на бюджета за 2014 г.

Публикувано на: 15.07.2014 г.
изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета за 2014 г.
Публикувано на: 14.04.2014 г. 
Изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета за 2014 г.
Публикувано на: 18.03.2014 г. 
Изтегли
 
Проект за Наредба №6
Публикуван на: 30.01.2014 г. 
Изтегли
 
Бюджет отчет за 2013 г.
Публикуван на: 21.01.2014 г. 
Изтегли