За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

Покана за заседание на Общински съвет на 13.12.2017 г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 24.11.2017г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 27.10.2017г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 04.09.2017г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 07.08.2017г. от 09.00 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 19.06.2017г. от 18.00 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 12.05.2017г. от 9.00 часа


Покана за изв. заседание на Общински съвет на 18.04.2017г. от 17.30 часа


Покана за изв. заседание на Общински съвет на 24.02.2017г. от 17.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 22.02.2017 г. от 09.00 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 27.01.2017 г. от 09.00 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 09.12.2016 г. от 10.00 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 14.11.2016г. от 09.00 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 04.11.2016г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 08.09.2016г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 04.07.2016г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 10.05.2016г. от 10.00 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 15.04.2016г. от 17.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 31.03.2016г. от 10.00 часа
|
Покана за заседание на Общински съвет на 26.02.2016г. от 10.00 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 26.01.2016г. от 10.00 часа 

Покана за заседание на Общински съвет на 14.12.2015г. от 09.30 часа  


  Покана за заседание на Общински съвет на 17.11.2015г. от 13.00 часа   


Покана за заседание на Общински съвет на 17.09.2015г. от 9.00   часа


Покана за заседание на Общински съвет на 04.08.2015г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 30.06.2015г. от 09.30 часа


Покана за заседание на Общински съвет на 28.05.2015г. от 09.30 часа


        Покана за заседание на Общински съвет на 29.04.2015г. от 09.30 часа              

 Покана за заседание на Общински съвет на 05.03.2015 г. от 17.30 часа 
.

Покана за заседание на Общински съвет на 13.02.2015 г. от 9.30 часа

.
Покана за заседание на Общински съвет на 30.01.2015 г. от 9.30 часа 
.

Покана за заседание на Общински съвет на 17.12.2014 г. от 9.30 часа

.

Покана за заседание на Общински съвет на 28.11.2014 г. от 9.30 часа

.

Покана за заседание на Общински съвет на 31.10.2014 г. от 9.30 часа

.

Покана за заседание на Общински съвет на 26.09.2014 г. от 9.30 часа