ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Вътрешни правила и документи
Филтър
№ на ел.преписка АОП номерПредметТип на възлагането Вид на процедуратаОбект на ОППравно основаниеСтатус на ОППрогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздаденаКраен срок за подаване на оферти/ заявленияСтойност без ДДС на сключен договор
12/ 03.10.201700795-2017-0008

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Неотложни възстановителни работи по възстановяване на проводимостта на три броя отводнителни корита /дерета/ и реконструкция на прилежащите им водостоци в с.Чешнегирово, община Садово“.

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеСтроителствочл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОПОбявена501 522 лева45246000BG4212017-10-03 09:22:042017-11-01 17:00
11/ 29.08.2017

Доставка от склад на доставчик на вибропресовани бетонови изделия - тротоарни плочи, тротоарни павета, градински и алейни бордюри.

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Доставка на стокичл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОППрекратено възлагането69 975 лв.44912400, 44171000BG4212017-08-29 10:59:172017-09-12 15:00неприложимо
10/ 27.07.2017

"Доставка и отдаване на нов автомобил при условията на финансово - обвързан лизинг със задължително прехвърляне на собствеността"

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Доставка на стока, осъществявана чрез финансов лизинг със задължително право на закупуванечл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПВъзложена69 900 лева (лимитна стойност)3410000BG4212017-07-27 14:13:442017-08-07 15:0060 174.21 лева
9/ 03.07.201700795-2017-0007

"Доставка на автомобилен бензин А-95 Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан за нуждите на община Садово"

Всички обществени поръчкиДоговаряне без предварително обявлениеДоставкачл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОПВъзложена150000 лв.09122000, 09132100, 09134200BG4212017-07-03 09:13:04 150 000 лева
8/ 19.05.201700795-2017-0006

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Неотложни възстановителни работи по възстановяване на проводимостта на три броя отводнителни корита /дерета/ и реконструкция на прилежащите им водостоци в с.Чешнегирово, община Садово“.

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеСтроителствочл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОППрекратена501 522 лева45246000BG4212017-05-19 10:50:192017-05-30 17:00неприложимо
7/ 07.04.2017

„Доставка на топъл обяд за реализацията на социална услуга „Обществена трапезария” в община Садово” по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Доставка на топъл обяд за 79 потребителя в селата на община Садово – Поповица, Катуница, Моминско и Милево”,

Обособена позиция 2  „Доставка на топъл обяд за 75 потребителя в селата на община Садово – Селци, Караджово и Богданица”,

Обособена позиция 3  „Доставка на топъл обяд за 76 потребителя в селата на община Садово – Чешнегирово, Болярци и град Садово”.

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеДоставкачл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПВъзложена81 482.10 лева55523000BG4212017-04-07 11:08:092017-05-09 17:00За обособена позиция 1 - 19 800.56 лв., за обособена позиция 2 - 15 725.25 лв. и за обособена позиция 3- 18 969.60 лв.
6/ 06.04.201700795-2017-0004

„Услуги по логистика за организиране на посещения на природни забележителности и такива , свързани с българската история за 100 деца от целевата група, вкл. транспорт, входни такси и храна и организиране на 5 важни общи празници с участие на деца и родители от детски градини, намиращи се в близост една от друга вкл. кетъринг, транспорт и материали, предоставяне на зала и  кетъринг за 8 кръгли маси, включващи родители, учители, местна администрация, НПО сектор, медии, култ. институции”

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеУслугачл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПВъзложена105016.16 лева80100000BG4212017-04-06 11:00:162017-05-02 17:00102 142 лв.
5/ 16.03.201700795-2017003

Ремонт на пътища и улици на територията на община Садово.

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеСтроителствочл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОПВъзложена464 762,64 лева45233200BG4212017-03-16 15:14:342017-04-19 17:00 459 346.40 лв.
4/ 17.02.2017неприложимо

Представяне на индикативни оферти по отношение извършването на строително-монтажни дейности за обектите посочени в поканата

Пазарни консултациинеприложимонеприложимочл. 44, ал. 1 от ЗОПОбявенинеприложимонеприложимонеприложимо2017-02-17 11:45:312017-02-23 17:00неприложимо
3/ 07.02.201700795-2017-0002

„Доставка на топъл обяд за реализацията на социална услуга „Обществена трапезария” в община Садово” по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Доставка на топъл обяд за 79 потребителя в селата на община Садово – Поповица, Катуница, Моминско и Милево”,

Обособена позиция 2  „Доставка на топъл обяд за 75 потребителя в селата на община Садово – Селци, Караджово и Богданица”,

Обособена позиция 3  „Доставка на топъл обяд за 76 потребителя в селата на община Садово – Чешнегирово, Болярци и град Садово”

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеДоставка на стокичл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОППрекратена81 696.00 лв., като в т.ч. за обособена позиция 1 - 28 060.80 лв., за обособена позиция 2 - 26 640.00 лв. и за обособена позиция 3 - 26 995.20 лв.55523000BG4212017-02-07 11:33:022017-03-06 17:00неприложимо
2/ 31.01.201700795-2017-0001

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски градини и ясла на територията на община Садово, на ЦНСТ в село Ахматово и на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Садово”

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеДоставка на стокичл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПВъзложена250 000 лв.15000000BG4212017-01-31 13:22:102017-02-24 17:00241 556,64 лева
1/ 30.01.2017неприложимо

Доставка на материали и консумативи за дейности с деца от детските градини на община Садово по проект „Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в Община Садово"

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Доставка на стокичл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПВъзложена37 404.67 лв. лимитна стойност на поръчка, като в т.ч. за обособена позиция 1- 8 312.30 лв., за обособена позиция 2 - 16 624.30 лв. и за обособена позиция 3 - 12 468.22 лв.18400000, 37000000BG4212017-01-30 14:15:312017-02-08 15:0032 497,84 лева