За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

БЮДЖЕТ

.

Корекция на бюджет:

        прил.2  - Изтегли

Публикувано на 04.09.2019 г.

Изтегли
,

Информация относно: Изпълнение на бюджета за 2018 г.

Приложение 1  изтегли

Приложение 2  изтегли

Приложение 3  изтегли

Приложение 4  изтегли

Приложение 5  изтегли

Публикувана на 16.08.2019 г.

Изтегли
,

Покана за публично обсъждане на годишен отчет на бюджет за 2018 г.

Публикувана на: 16.08.2019 г.

Изтегли
,

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2019 г.

Публикуван на: 12.08.2019 г.

Изтегли
.

Поименен списък и разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.

Публикуван на: 08.08.2019 г.

Изтегли
.

Предложение за корекция на бюджета м. 09. 2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.

Изтегли
 

Тримесечен отчет на бюджета към 30.06.2019 г.

30.07.2019 г.

Изтегли
 

Корекция на бюджета за 2019 г.

Публикувана на: 12.07.2019 г.

Изтегли
 

Месечен отчет на изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Публикуван на: 10.07.2019 г.

Изтегли

Mесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2019 г.

Публикуван на: 10.06.2019 г.

Изтегли
,

Корекция на бюджета за 2019 г.

Публикувана на: 15.05.2019 г.

Изтегли
 

Тримесечен отчет на бюджета към 31.03.2019 г.

Публикуван на: 13.05.2019 г.

Изтегли
,

Месечен отчет на бюджета към 30.04.2019 г.

Публикуван на: 13.05.2019 г.

Изтегли
 

Месечен отчет на бюджета към 31.03.2019 г.

Публикуван на: 11.04.2019 г.

Изтегли
,,

Корекция на бюджета за 2019 г.

Публикувана на: 08.04.2019 г.

Изтегли
 

Месечен отчет на бюджета към 28.02.2019 г.

Публикуван на: 14.03.2019 г.

Изтегли
 

Корекция на бюджета за 2019 г.

Публикувана на:13.03.2019 г.

Изтегли
 

Тримесечен отчет на бюджета към 31.12.2018 г.

Публикуван на: 28.02.2019 г.

Изтегли
 

Бюджет на община Садово за 2019 г.

Публикуван на: 08.02.2019 г.

Изтегли
,

Разпределение на субсидиите за Неспециализираните училища - второстепенни разпределители с бюджет 2019 г.

Публикувано на: 08.02.2019 г.

Изтегли
,

Месечен отчет на бюджета към 31.01.2019 г.

Публикуван на: 08.02.2019 г.

Изтегли
 

Месечен отчет на бюджета към 31.12.2018 г.

Публикуван на: 14.01.2019 г.

Изтегли
 

Покана за публично обсъждане на бюджет 2019 г. 

Проект на бюджет 2019 г.

Публикувана на: 08.01.2019 г.

Изтегли
,

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г.

Публикуван на: 10.12.2018 г.

Изтегли
,

Корекция на бюджета за 2018 г.

Публикувана на:30.11.2018 г.

Изтегли
,

Тримесечен отчет към 30.09.2018 г.

Публикуван на: 12.11.2018 г.

Изтегли
,

Месечен отчет на бюджета към 31.10.2018 г.

Публикуван на: 12.11.2018 г.

Изтегли
 

Предложение за корекция на бюджета

Публикувано на: 23.10.2018 г.

Изтегли
 

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Публикуван на: 10.10.2018 г.

Изтегли
 

Месечен отчет на бюджета към 31.08.2018 г.

Публикуван на: 10.09.2018 г.

изтегли
,

Информация относно: Изпълнението на бюджета за 2017 година

Приложение 1  изтегли

Приложение 2  изтегли

Приложение 3  изтегли

Приложение 4 изтегли

Приложение 5  изтегли

Публикувана на: 30.08.2018 г.

изтегли
 

Покана за публично обсъждане на годишен отчет на бюджета за 2017 г.

Публикувана на: 30.08.2018 г.

изтегли
,

Тримесечен отчет на бюджет към 30.06.2018 г.

Публикуван на: 14.08.2018 г.

изтегли
,

Тримесечен отчет на бюджет към 31.03.2018 г.

Публикуван на: 14.08.2018 г.

изтегли
,

Месечен отчет на бюджет към 31.07.2018 г.

Публикуван на: 14.08.2018 г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 30.06.2018 г.

Публикуван на: 14.08.2018 г.

изтегли
,

Корекция на бюджета на община Садово за 2018 г.

Публикувана на: 23.07.2018 г.

изтегли
 

Корекция на бюджета на община Садово за 2018 г.

Публикувана на: 22.06.2018 г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 31.05.2018 г.

Публикуван на: 14.06.2018 г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 30.04.2018 г.

Публикуван на: 14.06.2018 г.

изтегли
 

Корекция на бюджета на община Садово за 2018г.

Публикувана на 20.03.2018г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 28.02.2018г.

Публикуван на 13.03.2018г.

изтегли

Тримесечен  отчет на бюджет към 31.12.2017г.

Публикуван на 13.03.2018г.

изтегли
 

Формула за разпределяне на средствата от държавния бюджет за делигираните дйности във функция "Неспециализирани училища- основни училища" за 2018г.

Публикувана на 01.03.2018г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 31.01.2018г.

Публикуван на 14.02.2018г.

изтегли
 

Бюджет на Община Садово за 2018г.

Публикуван на 08.02.2018г.

изтегли

Месечен отчет на бюджет към 31.12.2017г.

Публикуван на 16.01.2018г.

изтегли
 

Покана за публично обсъждане на бюджет  за 2018г. 

Проект на бюджет 2018г.

Публикувано на 11.01.2018г.

изтегли
 

Масечен отчет на бюджет към 30.11.2017г.

Публикуван на 11.12.2017г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 31.10.2017г.

Публикуван на 10.11.2017г.

изтегли
 

Касов отчет и баланс към 30.09.2017г.

Публикуван на 10.11.2017г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 30.09.2017г.

Публикуван на 10.11.2017г.

изтегли
 

Корекция на бюджета на община Садово за 2017г.

Публикувана на 02.10.2017г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 31.08.2017г.

Публикуван на 11.09.2017г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 31.07.2017г.

Публикуван на 09.08.2017г.

изтегли

Касов отчет и баланс към 30.06.2017г.

Публикуван на 27.07.2017г.

изтегли
 

Корекция на бюджета на община Садово за 2017г.

Публикувана на 18.07.2017г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 30.06.2017г.

Публикуван на 13.07.2017г.

изтегли
,
Обява за публично обсъждане на бюджет

Публикувана на: 04.07.2017 г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 31.05.2017г.

Публикуван на 19.06.2017г.

изтегли
 

Масечен отчет на бюджет към 30.04.2017г.

Публикуван на 11.05.2017г.

изтегли
 

Тримесечен отчет на бюджета към 31.03.2017г.

Публикуван на 02.05.2017г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюжет към 31.03.2017г.

Публикуван на 20.04.2017г.

изтегли
 

Корекция на бюджета на община Садово за 2017г.

Публикувана на 12.04.2017г.

изтегли
 

Бюджет на Община Садово за 2017г.

Публикуван на 13.03.2017г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюжет към 28.02.2017г.

Публикувано на 13.03.2017г.

изтегли
 

Разпределение на средствата по делигирани бюджети на ОУ за 2017г.

Публикувано на 28,02,2017г.

изтегли
 

Отчет за изпълнение на бюджета на община Садово за 2016г.

Публикуван на 27,02,2016г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюжет към 31.01.2017г.

Публикувано на 13.02.2017г.

изтегли
 

Покана за публично обсъждане на бюджет  за 2017г. 

Публикувано на 27.12.2016г.

изтегли
 

Предложение за корекция на бюджета  за  2016-та година


Публикувано на 16.11.2016г.

изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета  за  2016-та година
Публикувано на 20.10.2016г.
изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета  за  2016-та година
Публикувано на 01.09.2016г.
изтегли
,
Предложение за корекция на бюджета  за  2016-та година
Публикувано на 17.06.2016г.
изтегли
 
Одитен доклад и Одитно становище на Сметната палата за заверка на ГФО за 2015 г.
Публикуван на: 10.06.2016 г.
изтегли
 
Сборен касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз, други международни програми,чужди средства на община Садово за 2015 г.
Публикуван на: 10.06.2016 г.
изтегли
 
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Садово за 2015 г.
Публикуван на: 10.06.2016 г.
изтегли
 
Сборен баланс на община Садово за 2015 г. и приложениe съгласно Заповед ЗМФ 60 от 2005 г.
Публикуван на: 10.06.2016 г.
изтегли

.

Формула за разпределение на средствата от държавния бюджет за делигираните дейности във функция  "Общообразователни училища" за 2016г.

Публикувана на: 02.03.2016 г.

изтегли

.

Отчет на обшинския дълг към 31.12. 2015 г.

Приложение 1   изтегли

Публикувана на: 22.01.2016 г.

изтегли

.

Информация относно:  Изпълнението на бюджета за 2015 г.

Приложение 1   изтегли

Приложение 2   изтегли

Приложение 3   изтегли 

Приложение 4   изтегли 

Публикувана на: 22.01.2016 г.

изтегли

.
Покана за публично обсъждане на отчета за бюджет 2015г.
Публикувана на: 22.01.2016 г.
изтегли
 .
Проект за БЮДЖЕТ 2016 г.

Приложение 1   изтегли

Приложение 2   изтегли

Приложение 3   изтегли 

Приложение 5   изтегли

Приложение 6   изтегли

Публикуван на: 14.01.2016 г.

изтегли

 Одитен доклад и Одитно становище на Сметната палата за заверка на ГФО за 2014 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.
изтегли
.
Сборен касов отчет за сметките за чужди средства на община Садово за 2014 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.

изтегли
с
Сборен касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на община Садово за 2014 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.
изтегли
.
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Садово за 2014 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.
изтегли
.

Сборен баланс на община Садово за 2014 г. и приложениe съгласно Заповед ЗМФ 60 от 2005 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.

изтегли
.
Предложение до Общински съвет за изменение на НАРЕДБА №10
Публикувано на: 18.11.2015 г.
изтегли
л
Покана за публично обсъждане на БЮДЖЕТ 2016
Публикувана на: 12.11.2015 г.
изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета за 2015 г.
Приложение  изтегли
Публикувано на: 12.11.2015 г.
изтегли

 
Предложение за корекция на бюджета за 2015 г.
Публикувано на: 08.06.2015 г.
изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета за 2015 г.
Публикувано на: 11.05.2015 г.
изтегли

Предложение за корекция на бюджета за 2015 г.
Публикувано на: 15.04.2015 г.
изтегли
 
Утвърдена формула за разпределението  на субсидията за училищата за 2015 г.
Публикувана на: 04.03.2015 г.
изтегли

Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.
Публикувана на: 18.02.2015 г.
изтегли


Информация относно:  Изпълнението на бюджета за 2014 г.

Приложение 1   изтегли

Приложение 2   изтегли

Приложение 3   изтегли 

Публикувана на: 02.02.2015 г.

изтегли
 

Предложение до Общински съвет за проект за бюджет на общината за 2015 г.

Решение за 2015 г. изтегли
Приложение 1   изтегли

Приложение 2   изтегли

Приложение 3   изтегли

Приложение 5   изтегли    Кодове на групи към Приложение 5    изтегли

Приложение 6   изтегли
Публикувано на: 30.01.2015 г.

изтегли .
Сборен баланс за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Обща рекапитулация на приходите и разходите от сборния отчет БО-3 за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Таблица "Отчет" за 2013 г.
Публикувана на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Фондове ИБСФ-3 за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Приложение към ГФО на община Садово за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Одитно становище на Сметната палата за 2013 г.
Публикувано на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Одитен доклад на Сметната палата за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Проект за БЮДЖЕТ 2015 г.
Публикуван на: 18.11.2014 г.

изтегли
 
Предложение до Общински съвет за корекция на бюджета за 2014 г.
Публикувано на: 17.11.2014 г.

изтегли
 

Предложение до Общински съвет за корекция на бюджета за 2014 г.
Публикувано на: 17.11.2014 г.


изтегли

 

Предложение до Общински съвет за корекция на бюджета за 2014 г.

Публикувано на: 20.10.2014 г.

изтегли

 

Предложение до Общински съвет за корекция на бюджета за 2014 г.

Публикувано на: 04.09.2014 г.

изтегли

 

БЮДЖЕТ за 2014 г.

Публикуван на: 06.08.2014 г.

изтегли

 

Предложение за корекция на бюджета за 2014 г.

Публикувано на: 15.07.2014 г.
изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета за 2014 г.
Публикувано на: 14.04.2014 г. 
Изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета за 2014 г.
Изтегли
Публикуван на: 30.01.2014 г. 
Изтегли
Публикуван на: 21.01.2014 г. 
Изтегли