За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<

График заседания Постоянни комисии м. март 2021г.

График заседания Постоянни комисии м. февруари 2021 г.

График заседания Постоянни комисии м. януари 2021г.

График заседания Постоянни комисии м. ноември 2020г.

График заседания Постоянни комисии м. октомври 2020г.


График заседания Постоянни комисии м. август 2020г.

График заседания Постоянни комисии м. юли 2020г.

График заседания Постоянни комисии м. юни 2020г.

График заседания Постоянни комисии м. май 2020г.


График заседания Постоянни комисии м. април 2020г.

График заседания Постоянни комисии м. март 2020г.

График заседания Постоянни комисии м. февруари 2020г.

График заседания Постоянни комисии м. януари 2020г.

График заседания Постоянни комисии м. декември 2019г.

График заседания Постоянни комисии м. октомври 2019г.

График заседания Постоянни комисии м. август 2019г.

График заседания Постоянни комисии м. юли 2019г.

График заседания Постоянни комисии м. май 2019г.

График заседания Постоянни комисии м. април 2019г.

График заседания Постоянни комисии м. март 2019г.

График заседания Постоянни комисии м. февруари 2019г.

График заседания Постоянни комисии м. януари/1/ 2019г.


График заседания Постоянни комисии м. януари 2019г.


График заседания Постоянни комисии м. декември 2018г.

График заседания Постоянни комисии м. ноември 2018г.

График заседания Постоянни комисии м. октомври 2018г.


График заседания Постоянни комисии м. септември 2018г.

График заседания Постоянни комисии м. август 2
018г.

График заседания Постоянни комисии м. юли 2018г.


График заседания Постоянни комисии м. юни 2018г.


График заседания Постоянни комисии м. май 2018г.


График заседания Постоянни комисии м. март 2018г.


График заседания Постоянни комисии м. февруари 2018г.


График заседания Постоянни комисии м. януари 2018г.

График заседания Постоянни комисии м. декември 2017г.

График заседания Постоянни комисии м. ноември 2017г.

График заседания Постоянни комисии м. октомври 2017г.

График заседания Постоянни комисии м. август 2017г.

График заседания Постоянни комисии м. юли 2017г.

График заседания Постоянни комисии м. юни 2017 г.

График заседания Постоянни комисии м. май 2017г.

График заседания Постоянни комисии м. март  2017 г.

График заседания Постоянни комисии м. февруари 2017 г.

График заседания Постоянни комисии м. февруари 2017 г.

График заседания Постоянни комисии м. януари 2017 г.

График заседания Постоянни комисии м. декември 2016г.

График заседания Постоянни комисии м. октомври 2016г.

График заседания Постоянни комисии м. август 2016г.

График заседания Постоянни комисии м. юни 2016г.

График заседания Постоянни комисии м. април 2016г.


График заседания Постоянни комисии м. март 2016г.


График заседания Постоянни комисии м. февруари 2016г.


График заседания Постоянни комисии м. януари 2016г.


График заседания Постоянни комисии м. декември 2015г.


График заседания Постоянни комисии м. септември 2015г.

График заседания Постоянни комисии м. юли 2015г.

График заседания Постоянни комисии м. юни 2015 г.

График заседания Постоянни комисии м. май 2015 г.


График заседания Постоянни комисии м. април 2015 г.


График заседания Постоянни комисии м. март 2015 г.


График заседания Постоянни комисии м. февруари 2015г.


График заседания Постоянни комисии м. януари 2015г.

График заседания Постоянни комисии м. декември 2014г.

График заседания Постоянни комисии м.ноември 2014г.

График заседания Постоянни комисии м. септември 2014 г.