За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<

График прием общ. съветници по населени места за м. юли 2015г.

График прием общ. съветници по населени места за м. юни 2015г.

График прием общ. съветници по населени места за м. май 2015 г.

График прием общ. съветници по населени места за м. април 2015г.

График прием общ. съветници по населени места за м. март 2015г.

График прием общ. съветници по населени места за м. февруари 2015г.


График прием общ. съветници по населени места за м. януари 2015 г.


График прием общ. съветници по населени места за м. декември 2014г.