За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

 ГРУПИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САДОВО

мандат 2015-2019  

 

                                         

        І. Група общински съветници, избрани с листата на Българска социалистическа партия

            Ръководител: Теодора Петрова Стефанова

                Говорител: Веселина Христова Маркова

                    Членове: Атанас Димитров Телчаров

                                      Георги Благоев Йорданов

                                      Георги Николов Керин

                                      Димитър Христов Йорданов

                                      Пенко Атанасов Бончев

                                      Серьожа Атанасов Апостолов

                                      Христо Георгиев Кирев

                             

 

       ІІ. Група общински съветници, избрани с листата на ПП „ГЕРБ"

            Ръководител: Георги Кирилов Буков

                Говорител: Калина Георгиева Стаменова

                    Членове: Георги Борисов Ташев

                                      Милен Атанасов Чолев

                                      Полина Петрова Памукова

                                      Тодор Георгиев Комсийски