За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

   

           І. КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

                   ЧЛЕНОВЕ:  1.ПЕНКО АТАНАСОВ БОНЧЕВ

                                      2. ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА МАРКОВА

                                      3. МИЛЕН АТАНАСОВ ЧОЛЕВ

                                      4. ГЕОРГИ БОРИСОВ ТАШЕВ

            ІІ. КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ТРУД, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛИНА ПЕТРОВА ПАМУКОВА

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА МАРКОВА

                                     2. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ

                                     3. ГЕОРГИ НИКОЛОВ КЕРИН

                                     4. ГЕОРГИ БОРИСОВ ТАШЕВ          

 

          ІІІ. КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО,БЛАГОУСТРОЙСТВО И  КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАРКО ЗДРАВКОВ ДАВЧЕВ           

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. ПЕНКО АТАНАСОВ БОНЧЕВ

                                     2. ТЕОДОРА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

                                     3. ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ЙОРДАНОВ

                                     4. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАМЕНОВА

                                      

          ІV. КОМИСИЯ ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ТРАНСПОРТ, СПРОТ, ТУРИЗЪМ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ЙОРДАНОВ

                   ЧЛЕНОВЕ:  1. СЕРЬОЖА  АТАНАСОВ АПОСТОЛОВ

                                      2. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КИРЕВ

                                      3. ТОДОР ГЕОРГИЕВ КОМСИЙСКИ

                                      4. СПАС АТАНАСОВ КОЛЕВ

               

           V.КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ            

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА  МАРКОВА

                  ЧЛЕНОВЕ: 1. ГЕОРГИ НИКОЛОВ КЕРИН

                                    2. ТЕОДОРА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

                                    3. ЗАРКО ЗДРАВКОВ ДАВЧЕВ

                                    4. ГЕОРГИ КИРИЛОВ БУКОВ         VІ.КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕН АТАНАСОВ ЧОЛЕВ

                  ЧЛЕНОВЕ:  1. СЕРЬОЖА АТАНАСОВ АПОСТОЛОВ

                                     2. ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ЙОРДАНОВ

                                     3. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КИРЕВ

                                     4. ГЕОРГИ КИРИЛОВ БУКОВ