За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Община Садово, област Пловдив за 2018 г.

Общинска програма за закрила на детето за 2017 година


Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Садово за периода 2015-2020 година


Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Община Садово, област Пловдив за 2017г.

Програма за закрила на детето за 2016 година


Актуализиране програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Садво 2016-2018 г.


Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г. на Община Садово


Общинска програма за закрила на детето за 2015 година

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2015 г. на Община Садово

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Садово 2012-2015г.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 година на Община Садово