За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bgПравилник за организацията и дейността на Общински съвет-Садово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат 2015-2019Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Садово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат 2011-2015г

Устройствен правилник на Общинска администрация, община Садово, Пловдивска област


Правилник за наблюдение, контрол и оценка на общински политики за развитие на Община Садово за периода 2014-2020 г.