За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интреси в Общински съвет-Садово

Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет-Садово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат 2015-2019

Решение № 1388/18.06.2018г. на АС-Пловдив - относно отмяна на чл. 15 ал.1 т. 3 и Чл. 17 ал.1 т. 8 от Правилник за организацията и дейността на ОбС-Садово, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА мандат 2015-2019Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Садово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат 2011-2015г

Устройствен правилник на Общинска администрация, община Садово, Пловдивска област


Правилник за наблюдение, контрол и оценка на общински политики за развитие на Община Садово за периода 2014-2020 г.