За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<


Тарифи

Тарифа за таксите за ползвания от горите и земите в общински горски фонд

Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти - общинска собственост

Тарифа за определяне размера на потребителските такси в ЦУДС "Топлина"