За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа Садово за 2017 година

Отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги в община садово за 2017г.


Отчет за дейността на МКБППМН при Община Садово за 2017г.


Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за 2017 година


Отчет за дейността на МКБППМН при Община Садово за 2016 год.


Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за 2016 година


Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за І-то полугодие на 2016 г.


Отчет относно дейността на МКБППМН при Община Садово за 2015 година

Отчет за дейността на Общински съвет - Садово за 2015 година


Отчет за дейността на Общински съвет - Садово за І-то полугодие на 2015г.


Отчет за дейността на Общински съвет - Садово за 2014 година

Отчет за дейността на Общински съвет - Садово за І-то полугодие на 2014г.