За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<


село Караджово

Караджово е село в Южна България. То се намира в община Садово, Област Пловдив.
Кмет на кметство Караджово е Борислав Благоев.

Надморска височина: 164 м
Площ землище:  14.109 km2
Население: 1 051 (ГРАО,2014-06-15)
Пощенски код: 4117
Телефонен код: 03102
Кметство тел.: 03102/22-65
Здравна служба тел.: 03102/22-15

География

Село Караджово се намира на 15 км източно от гр. Пловдив, на 11 км северно от гр. Асеновград и на 6 км от гр. Садово. Близки населени места около село Караджово са селата Моминско, Кочево и Катуница.

История

За първи път името на селото, под формата "Село Караджа кьой" от нахията Филибе (Пловдив) се споминава в подробния регистър на акънджиите от 1472 г.. Под формата "Караджа Ибрахим" от нахията Филибе (Пловдив), селото се споменава в подробния тимарски регистър на Румелия от 1516 г., в който е пряко указано, че населението му е било изцяло съставено от мюсюлмани-юруци. Пак под името "Караджа Ибрахим" от казата Филибе (Пловдив), Караджово е описано и в грамадния съкратен (иджмал) целокупен регистър на цялата Османска империя от 1530 г.. Под името "Кара Иса", селото се споменава в джелепкешанския регистър на овцевъдите от 1576 г.. Под името му е посочен един овцевъд - Яхя, син на Ахмед, обложен с 40 овце данък ресм-и-джелепкешан.
Първоначално, при възникването си през XVI в. /възниква вероятно през това столетие/ е било юрушко селище с напълно мюсюлманско население. От XVII в. нататък започва да се побългарява. В турските документи от XVIII-XIX в. се споменава и под името "Караджисе".
В исторически данни се споменава за турски караджа, който се е настанил в селото и е дал днешното му име. Според не дотам достоверни факти в селото са се криели известни революционери, които са съставяли планове за действия против поробителя. Голяма част от населението е участвало във Втората световна война и голяма част от тези бойци са намерили своята смърт на фронта.

Обществени институции, културни и природни забележителности

Редовни събития

Празникът на селото е последната събота на месец април.