За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<


село Милево

Милево е село в Южна България. То се намира в община Садово, Област Пловдив.
Кмет на Кметство Милево е Анелия Колева.

 Надморска височина: 132 м
Площ землище: 18.213 km2
Население: 883 (ГРАО,2014-06-15)
Пощенски код: 4131
Телефонен код: 03103
Кметство тел.: 03103/22-29
Здравна служба тел.: 03103/22-15
  

География

Село Милево се намира на 14 км от гр. Садово и 30 км от гр. Пловдив.

История

До 1934 година името на селото е "Сатъ̀ Бегово". Най-ранните сведения за селото се съдържат в регистъра на акънджиите от 1472 г., където то е посочено като "Село Джюлляхлу" от нахията Филибе (Пловдив). В периода ХV-ХVІ в., освен името Сатъ бей, Милево е носело и наименованието Джюлляхян,също и Джуллахян, като негово второ наименование и име. В подробния тимарски регистър на Пловдивско от 1570 г., селото е описано като "Село Джуллахян Азиз, с друго име Сатъ Бей". В дефтера на соларите от Черноморието и Южна България от 1488 г., Милево е споменато на 4 места в дефтера, съответно под имената "Сати бей", "Сатъбей", "Сати", "Синани бей", "Сати Бей".  В подробния тимарски регистър на Пловдивско и Старозагорско от 1489 г. е посочено като "Село Сатъ" от нахията Филибе (Пловдив). В документи от XVII век се среща и като Сатъ бей. През август 1934 г. е преименувано на Надеждино, а през ноември 1947 г. - на Милевo.    Кметство Милево

Културни и природни забележителности

  
Паметник на Христо Милев пред кметството                                                                      

Духовните центрове в селото са църквата и читалището.

Читалище "Христо Смирненски" е създадено през 1934 г. Към него съществуват:

  • Танцов състав за народни танци "Мераклийки", основан 2010 г. и състоящ се от 8 човека

   

Танцов състав на участие в Охрид - 13.07.2013 г.

   

Танцовият състав на участие в Охрид - 22.06.2014 г.

  •  Певчески състав за народни песни "Мераклийки"

  

Певчески състав на участие - 01.10.2014 г.


Танцов и Певчески състави на участие в Охрид – 13.07.2013 г.

  • Детски певчески състав "Бонбони"