За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<


село Моминско

Моминско е село в Южна България. То се намира в община Садово, Област Пловдив.
Кмерт на кметство моминско е Христо Марков.

 Надморска височина: 182 м
 Площ землище: 4.164 km2
 Население: 421 (ГРАО,2014-06-15)
Пощенски код: 4118
 Телефонен код: 03102
Кметство тел.: 03102/25-85
Здравна служба тел.: 03102/25-75

География
Моминско се намира на 7 км от гр. Асеновград и на 7 км от гр. Садово. 

История

За първи път като "Чифтлик-и евлад и Касъм" от нахията Филибе (Пловдив), селото се споменава във регистъра на акънджиите от 1472 г.. Под името "Касъм кьой", пък селото е споменато в асеновградското синорнаме (документ определящ границите на дадено селище и неговото землище) от 1517 г.. В синорнамето от 1517 г., то не фигурира пряко, но за сметка на това във него са споменати "Касъмкьойските лозя", т.е. лозовите насаждения на селото Касъм кьой (Моминско). В двете редакции на пътеписа на Бенедикт Курипешич от 1530 г. е споменато под имената "Касумвено" и "Касимвево". Много старо селище, съществувало още преди падането на България под османска власт. Споменава се още и в подробния регистър на вакъфските владения на джамията на султан Мурад ІІ (1421-1451) в Коня от 1594 г. под името "Касъмоглу". В документа е записано следното: "Село Касъмоглу от казата Филибе. Приход от ливадите на селото - 4210 акчета". Документа се съхранява в турските държавни архиви в Истанбул.

Културни и природни забележителности

На територията на селото се намира небезизвестния за рибарите язовир Моминско с площ 206,419 дка.

Редовни събития

Всяка година се провежда традиционен събор.