За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<

.
Проект BG05M9OP001-2.002-0013-C001
"Услуги за социално включване и независим живот в община Садово".

Обява за конкурс за заемане на свободни работни места за изпълнение на дейности по проект "Услуги за социално включване и независим живот в община Садово"

Длъжностни характеристики: изтегли

Публикувана на: 19.02.2016 г.

Вижте повече
 

.
   


.

.