За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<

.

Проект 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
"Нови възможности за грижа"




.  
Информация за текущо изпълнение на проект "Нови възможности за грижа"
Публикувана на: 30.09.2015 г. 
Вижте повече
   
Информация за текущо изпълнение на проект "Нови възможности за грижа"
Публикувана на: 10.12.2015 г. 
Вижте повече
 .
Обява за набиране на медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа"   Публикувана на: 22.01.2016 г. Вижте повече
.
Информация за текущо изпълнение на проект "Нови възможности за грижа"
Публикувана на: 22.01.2016 г.
Вижте повече
 
Удъжава се срока за набиране на медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа" Публикувана на: 27.01.2016 г. Вижте повече
.
Информация за текущо изпълнение на проект "Нови възможности за грижа"
Публикувана на: 29.02.2016 г.
Вижте повече