За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<


Проект № BG05M9OP001-1.002-0028
"Активни, мотивирани и заети в община Садово"
.

.

Покана за закриваща пресконференция в гр. Садово

Публикувана на: 18.04.2017 г.

Вижте повече
.

Информация за проекта

Публикувана на: 03.10.2016 г.

Вижте повече
.

Покана за пресконференция в гр. Садово
Публикувана на: 26.05.2016 г.                                                              

Вижте повече