За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<

роект № BG05M2OP001-3.001-0073-

"Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово"

    

/storage/images/dobro obrazowanie.jpg

        

/storage/images/dobro obrazovanie 1.jpg

/storage/images/dobro obrazovanie 2.jpg

/storage/images/садово.jpg /storage/images/чешнегирово.jpg/storage/images/20170328_151306.jpg

/storage/images/20170328_151306.jpg