0884 233 790

ИЗБОРИ

.

.

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 ГОДИНА

 

..

,,

,,

,,

31.10.2023 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите на 5 ноември с. Милево

.

17.10.2023 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци

,

16.10.2023 г.

Онлайн обучения на съставете на СИК за работа с машина за гласуване

.

03.10.2023 г.

Показана за консултации относно състава на ПСИК

,

26.09.2023 г.

Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съвенци и за кметове на 29.10.2023 г. - част II

.

25.09.2023 г.

Разяснителна кампания

,

14.09.2023 г.

Показана за консултации относно състава на СИК

.

14.09.2023 г.

Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

.

09.08.2023 г.

Покана за консултация относно състава на Общинска избирателна комисия на 23.08.2023 г.

,

,

,

,

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.04.2023 ГОДИНА

.

,

Списък на заличените лица

Публикуван на: 22.03.2023 г.

Вижте повече

,° С

Показана за консултации относно състава на ПСИК

Публикувана на: 17.03.2022 г.

Вижте повече

,

Заповед № 29 от 06.02.2023 г. на кмета на община Садово за образуване на избирателни секции за изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г.

Публикувана на: 06.02.2023 г.

Вижте

повече

.

.

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА     

,

02.10.2022 г.

 

.

,

Списък на заличените лица

Публикуван на: 21.09.2022 г.

Вижте повече

,

Покана за консултации отностно състава на секционните избирателни комисии

Публикувана на: 08.09.2022 г.

Вижте повече

..

Разяснителна кампания 

Симулатор за гласуване с машина

,

Избирателен списък за производство на избори за народни представители на 02.10.2022 г.

Публикуван на: 22.08.2022 г.

Вижте повече

.......

Показана за консултации относно състава на секционните избирателни комисии

Публикувана на: 17.08.2022 г.

Вижте повече
,,

Заповед № 223 от 09.08.2022 г. на кмета на община Садово за образуване на избирателни секции за провеждането на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Публикувана на: 10.08.2022 г.

Вижте повече

,,,И

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА

РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

14.11.2021 г.

...

Списък на заличените лица

Публикуван на: 17.11.2021 г.

Вижте повече
,,

Списък на заличените лица

Публикувано на: 03.11.2021 г.

Вижте повече
,,,

Показана за консултации относно състава на подвижна секционна избирателна комисия

Публикувана на: 01.11.2021 г.

Вижте повече
...

Показана за консултации относно състава на подвижна секционна избирателна комисия

Публикувана на: 25.10.2021 г.

Вижте повече
...

Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., могат да изпращат електронно заявление за гласуване на настоящия адрес, без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес  https://regna.grao.bg/

,

Избирателни списъци за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

Публикувани на: 01.10.2021 г.

Вижте повече
,

Показана за консултации относно състава на секционните избиратели на комисиите

Публикувана на: 01.10.2021 г.

Вижте повече
,

Заповед № 263 от 17.09.2021 г. на кмета на община Садово за образуване на избирателни секции

Публикувана на: 21.09.2021 г.

Вижте повече


.

ИЗВЪНРЕДНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА  11.07.2021 г.

,,

Образци на протоколи

Публикувани на: 08.07.2021 г.

Вижте повече
...

Материали за обучението на СИК

Публикувани на: 08.07.2021 г.

Вижте повече
,,

Списък на залчените лица

Публикувано на: 29.06.2021 г.

Вижте повече

Показана за консултации относно състава на подвижна секционна избирателна комисия

Публикувана на: 25.06.2021 г.

Вижте повече

...

Избирателни списъки за народни представители

Публикувани на: 27.05.2021 г.

Вижте повече

.

Показана за консултации относно състава на секционните избирателни комисии

Публикувана на: 26.05.2021 г. 

Вижте повече

.

Заповед № 120 от 18.05.2021 г. на кмета на община Садово за образуване на избирателни секции

Публикувана на: 19.05.2021 г.

Вижте повече


=

                            ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

                                                НА 04.04.2021 г.

           

                                                                                                                             .

                                              

,,,

Списъци на заличените лица

Публикувани на: 24.03.2021 г.

Вижте повече
,,,

Съобщение относно реда за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Приложение № 1

Публикувано на: 04.03.2021 г.

Вижте повече
,,

Разяснителна кампания

Видео клип - Активно избирателно право

Видео клип - Гласуване на избиратели с увреждания

,,

Избирателни списъци за провеждане на избори за народни представители

Публикувани на: 19.02.2021 г.

Вижте повече
...омисии

Покана относно промяна датата за консултации за състава на секционните избирателни комисии

Публикувана на: 17.02.2021 г.

Вижте повече
...

Покана за консултации относно състава на секционните избиратени комисии

Публикувана на: 10.02.2021 г.

Вижте повече
.,

Заповед № 11 от 05.02.2021 г. на кмета на община Садово за образуване на избирателни секции

Публикувана на: 09.02.2021 г.

Вижте повече

=


,

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г.

.

  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

,

...

Списъци на заличените лица за балотажа в кметство Милево и кметство Богданица на 03.11.2019 г.

Публикувани на: 29.10.2019 г.

Вижте повече
.

Списъци на заличените лица

Публикувани на: 16.10.2019 г.

Вижте повече
.

Заповед за образуване на подвижна изберателна секция за провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Публикувана на: 11.10.2019 г.

Вижте повече
....

Консултации за състава на подвижната секционна избирателна комисия на територията на община Садово

Публикувано на: 07.10.2019 г.

Вижте повече
,

Избирателни списъци за провеждане на избори за общински съветници и кметове

Публикувани на:11.09.2019 г.

Вижте повече
.

Обява за провеждане на консултации относно състава на секционните избирателни комисии

Публикувана на: 09.09.2019 г.

Вижте повече
.

Заповед № 304 от 02.09.2019 г. на кмета на община Садово за образуване на избирателни секции

Публикувана на: 03.09.2019 г.

Вижте повече
.

Обявление относно населените места в община Садово, в които ще се проведат избори

Публикувано на: 21.08.2019 г.

Вижте повече
 

Покана за консултации относно състава на Общинска избирателна комисия на 16.08.2019 г.                                                                                     

Публикувана на 12.08.2019г.

Вижте повече


,,,,.

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019 г.

                                                                                                            

                                                         

.

Списъци на заличените лица

Публикуван на: 15.05.2019 г.

Вижте повече
,

Съобщение относно обучение на секционните избирателни комисии

Публикувано на: 13.05.2019 г.

Вижте повече

.

Консултации за състава на подвижната секционна избирателна комисия на територията на община Садово

Публикувано на: 03.05.2019 г.

Вижте повече

,

Избирателни списъци за провеждане на избори за Европейски парламент на 26.05.2019 г.

Публикуван на: 12.04.2019 г.

Вижте повече

,

,,,

Съобщение във връзка с подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна секция

Публикувано на: 05.04.2019 г.

Вижте повече

,

Консултации за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Садово

Публикувано на: 05.04.2019 г.

Вижте повече

.V

Заповед № 98 от 02.04.2019 г. на кмета на община Садово за образуване на изберателни секции

за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

Публикувана на: 02.04.2019 г.

Вижте повече

 


                 МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ №г.

                                                                                                            

,

,

Списък на заличените лица

Публикуван на: 01.10.2018 г.

Вижте повече

,

Съобщение относно насрочване на консултации за състава на СИК

Публикувано на: 03.09.2018 г.

Вижте повече

.

Избирателен списък за провеждане на местен референдум на 13.10.2018 г. кметство с. Катуница

Публикуван на: 30.08.2018 г.

Вижте повече

.

Съобщение 

Публикувано на: 28.08.2018 г.

Вижте повече

.

Заповед № 300 от 22.08.2018 г. на кмета на община Садово

Публикувана на: 28.08.2018 г.

Вижте повече

.

Решение № 420 от 20.08.2018 г. на Общински съвет Садово

Публикувано на: 28.08.2018 г.

Вижте повече


ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА 26 МАРТ 2017 г.

.

  РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 17 - ПЛОВДИВ ОБЛАСТ (РИК 17) 

 

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26.03.2017г.

Публикуван на 15.03.2017г.

Вижте повече

.

Избирателни списъци за провеждане на избори за народни представители на 26.03.2017 г. по чл. 42, ал.1 от Избирателния кодекс. РАЙОН №  17-ПЛОВДИВСКИ, ОБЩИНА САДОВО

Публикувани на: 08.02.2017 г.

Вижте повече

.

ПОКАНА КЪМ РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 43-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Публикувана на: 08.02.2017 г.

Вижте повече

.

Съобщение във връзка с подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна секция.

Публикувано на 07.02.2017 г.

Вижте повече

.

Заповед №17 от 30.01.2017 г. във връзка с образуването на избирателни секции за провеждане на избори за народно събрания на 26.03.2017 г.

Публикувана на: 03.02.2017 г.

Вижте повече


ИЗБОРИ

ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА

РЕПУБЛИКАТА И

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06.11.2016г.

.

    РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 17 (РИК 17)

..

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

Публикуван на: 09.11.2016 г.

Вижте повече
.

Списък на заличените лица от избирателни списъци за провеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Публикуван на: 26.10.2016 г.

Вижте повече
..

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Публикуван на: 26.10.2016 г. 

Вижте повече
.

Информационен лист относно "НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2016 г."

Публикуван на 29.09.2016 г.

Вижте повече

.

Избирателни списъци за провеждане на нацинален референдум  на 06.11.2016 г. по чл.42, ал.1 от Избирателния кодекс. РАЙОН №  17-ПЛОВДИВСКИ, ОБЩИНА САДОВО

Публикувана на: 26.09.2016 г.

Вижте повече

.

Избирателни списъци за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г. по чл. 42, ал.1 от Избирателния кодекс. РАЙОН №  17-ПЛОВДИВСКИ, ОБЩИНА САДОВО

Публикувана на: 26.09.2016 г.

Вижте повече

.

 

ПОКАНА КЪМ РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 43-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Публикувана на: 20.09.2016 г.

Вижте повече

 .

 

Заповед №361 от 29.08.2016г. във връзка с образуването на избирателни секции за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален реферндум на 06.11.2016 г.

Публикувана на: 30.08.2016 г.

Вижте.повече

 .


                                                  ИЗБОРИ

.
     за общински съветници и кметове 2015

.
   
    
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САДОВО

л

 

Съобщение във връзка с избирателите, които не притежават валидни документи за самоличност и искат да упражнят правото си на глас в изборният ден 25.10.2015 г.
Публикувана на: 21.10.2015 г.

Вижте повече

.

Заповед за определяне на секции за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението

Хората с увреждания, които не могат да се предвижат до тези две секции могат да се обадят на тел.  03118/26 01 и ще им бъде осигурен транспорт.
Публикувана на: 21.10.2015 г.

Вижте повече

.

СПИСЪК на заличените лица за гласуване в изборите за произвеждане на национален референдум на 25.10.2015 г.
Публикуван на: 14.10.2015 г.
Вижте повече
 

СПИСЪК на заличените лица за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.
Публикуван на: 14.10.2015 г.

Вижте повече

 

Кметът на общината насрочи данни за консултация с представители на парламентарно представените партии и коалиции, относно предложенията за състав на смяна на СИК на територията на община Садово
Публикувана на: 05.10.2015 г.

Вижте повече

 

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания на територията на общината
Публикувана на: 30.09.2015 г.

Вижте повече

.

Съобщение във връзка с подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия
Публикувано на: 30.09.2015 г.

Вижте повече

.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ за  НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 
за възможността да се гласува и дистанционно по електронен  път при произвеждане на изборите и референдумите
Публикуван на: 29.09.2015 г.

Вижте повече

.

Съобщение във връзка с проверка на избирателната секция.
Публикувано на: 25.09.2015 г.

Вижте повече

 

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за национален референдум
Публикувано на: 25.09.2015 г.

ОБРАЗЕЦ

.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за общински съветници и кметове
Публикувано на: 25.09.2015 г.

ОБРАЗЕЦ

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  за производство на национален референдум на 25.10.2015 г.
Публикуван на: 11.09.2015 г.

Вижте повече

.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.
Публикуван на: 11.09.2015 г.

Вижте повече

.

Кметът на общината насрочи данни за консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции, относно предложения за състав на СИК на територията на община Садово
Публикувана на: 09.09.2015 г.

Вижте повече

.

 

Заповед №361 от 01.09.2015 г.
Публикувана на: 02.09.2015 г.

Вижте повече

.

Кметът на общината насрочи данни за консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции, относно предложенията за състава на ОИК на територията на община Садово
Публикувана на: 19.08.2015 г.

Вижте . повече

.

 

Списък на населените места, в които ще се проведат ИЗБОРИ за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.
Публикуван на: 10.08.2015 г.

Вижте повече

 

 

Избори за общински съветници и кметове 2015 г. - информация
Публикувана на: 10.08.2015 г.

Вижте повече

 

Съобщение във връзка с предстоящите през есента избори за местна власт
Публикувано на: 13.02.2015 г.

Вижте повече


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ