0884 233 790

Плащане


Уважаеми данъкоплатци,

Начините по които може да платите задълженията си за данъци и такси към Община Садово са:

1. В брой и с банкова карта в касата за местни приходи в административната сграда на Община Садово на адрес гр. Садово, ул. „Иван Вазов” № 2, етаж 1, гише 3 в Центъра за административно обслужване.

2. В брой в сградите на кметствата в с. Богданица, с. Болярци, с. Караджово, с. Катуница, с. Кочево, с. Милево, с. Моминско, с. Поповица, с. Селци и с. Чешнегирово, като в с. Болярци, с. Катуница, с. Караджово, с. Поповица и с. Чешнегирово може да се плати и с банкова карта.

 

3. Във всяка каса на Easypay в цялата страна, вкл. в касите в магазините на РПК „Наркооп” в гр. Садово, с. Борярци, с. Поповица, с. Милево, с. Богданица, с.Кочево и с. Моминско. Най-близката каса на Easypay може да откриете на интернет адрес: www.easypay.bg.

4. По интернет чрез системата ePay.bg, в която следва да сте регистриран потребител.

5. Чрез мобилното приложение iCard. За повече подробности тук.

6. В следните пощенски клонове и станции с онлайн връзка:
в област Пловдив
Катуница, Чешнегирово, Садово, Поповица,  Пловдив –
4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4006, 4008, 4009, 4013, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4023, 4024, 4027, 4030, ИРМ бул. България 138, ИРМ ул. Кольо Фичето 2, ИРМ ж.к. Тракия бл. 13А, Куклен, Марково, Първенец, Крумово, Ягодово, Цалапица, Брестовица, Рогош, Маноле, Костиево, Войсил, Радиново, Бенковски, Труд, Граф Игнатиево, Калековец, Скутаре, Съединение, Церетелево, Раковски – център, Раковски кв. Секирово, Раковски кв. Ген. Николаево, Стряма, Белозем, Брезово, Калояново, Хисаря, Паничери, Стамболийски, Йоаким Груево, Кричим, Перущица, Асеновград – 4230, 4231, 4232, 4250 (Долни Воден), Тополово, Нареченски бани, Лъки, Първомай – център и кв. Дебър, Бяла река, Карлово – 4300, 4302, 4303, Баня, Калофер, Сопот;
в област Пазарджик
Пазарджик – 4400, 4401, 4402, 4404, гара Пазарджик, Добровница, Драгор, Ивайло, Мокрище, Главиница, Алеко Константиново, Братаница, Величково, Дебръщица, Звъничево, Ляхово, Огняново, Паталеница, Црънца, Юнаците, Росен, Цар Асен, Хаджиево, Синитево, Мирянци, Гелеменово, Априлци, Сарая, Овчеполци, Сбор, Мало Конаре, Пищигово, Крали Марко, Говедаре, Тополи дол, Черногорово, Динката, Памидово, Щърково, Калугерово, Лесичово, Боримечково, Церово, Габровица, Момина Клисура, Сестримо, Белово - център, Белово кв. Благой Захариев, Дъбравите, Голямо Белово, Семчиново, Симеоновец, Ковачево, Ветрен, Бошуля, Мененкьово, Аканджиево, Карабунар, Виноградец, Лозен, Септември, Злокучене, Варвара, Ветрен дол, Славовица, Панагюрище, Панагюрски колонии, Оборище, Баня, Поибрене, Бъта, Попинци, Стрелча, Смилец, Свобода, Левски, Блатница, Елшица, Пещера, Фотиново, Брацигово, Батак, Нова махала, Равногор, Розово, Козарско, Бяга, Исперихово, Капитан Димитриево, Радилово, Велинград – център,
кв. Чепино, кв. Каменица, Грашево, Света Петка, Юндола, Пашови, Сърница, Медени поляни, Ракитово, Дорково, Драгиново, Костандово, Кръстава, Горна Дъбева;
в област Смолян
Смолян – ул. България 18,
ул. Наталия 13, ул. Тракия 78, ул. България 78, Широка лъка, Стойките, Търън, Петково, Момчиловци, Могилица, Смилян, Девин – ул. Освобождение 19, ул. полк. Дичо Петров 3, Михалково, Борино, Триград, Барутин, Доспат, Любча, Чепеларе, Пампорово, Мадан, Върбина, Баните, Чепинци, Рудозем, Златоград, Старцево, Неделино, Ерма река; 
в област Хасково 
Хасково – бул. България 148, ул. Цар Страшимир 42, бул. Освобождение 28, ж.к. Орфей, бул. Съединение 45, ул. Свети Харалампий 1-3, Клокотница, Стамболийски, Въгларово, Нова Надежда, Диново, Минерални бани, Татарево, Гарваново, Узунджово, Сусам, Войводово, Орлово, Брягово, Мандра, Големанци, Сираково, Сърница, Стамболово, Царева поляна, Николово, Жълти бряг, Тракиец, Конуш, Караманци, Боян Ботево, Силен, Долно Черковище, Пчелари, Криво поле, Маслиново, Книжовник, Малево, Долно Ботево, Зимовина, Елена, Димитровград – бул. Д. Благоев 15, ул. Бригадирска 49, кв. Черноконево, ул. П. Евтимий 16, Крепост, Черногорово, Горски извор, Злато поле, Долно Белево, Асеново, Радиево, Странско, Скобелево, Меричлери, Сталево, Бряст, Добрич, Крум, Каснаково, Ябълково, Брод, Върбица, Бодрово, Харманли – център, кв. Гаров район, Тополово, Шишманово, Българин, Изворово, Черепово, Браница, Поляново, Иваново, Рогозиново, Бисер, Черна могила, Доситеево, Славяново, Орешец, Бориславци, Маджарово, Долни главанак, Върбово, Симеоновград, Троян, Константиново, Калугерово, Свирково, Свиленград – център, гара, Сива река, Райкова могила, Мустрак, Капитан Андреево, Младиново, Сладун, Студена, Левка, Момково, Орлов дол, Каменна река, Светлина, Любимец, Лозен, Оряхово, Белица, Малко градище, Георги Добрево, Тополовград, Орешник, Устрем, Радовец, Срем, Синапово, Хлябово, Българска поляна, Ивайловград, Свирачи, Вълче поле, Гугутка, Железино;
в област Кърджали
Кърджали – бул. България 49, кв. Веселчане, кв. Гледка, кв. Възрожденци – бл. 2 и до бл. 35, кв. Студен Кладенец, Опълченско, Глухар, Широко поле, Миладиново, Пчеларово, Мост, Перперек, Чифлик, Стремци, Комунига, Габрово, Черноочене, Рани лист, Паничково, Бойно, Енчец, Костино, Ардино, Бял извор, Падина, Горно Прахово, Млечино, Ленище, Еньовче, Жълтуша, Боровица, Момчилград, Груево, Звездел, Нановица, Равен, Мишевско, Рогозче, Джебел, Припек, Добромирци, Чакаларово, Фотиново, Самодива, Подкова, Дрангово, Кирково, Бенковски, Чорбаджийско, Тихомир, Крумовград, Голямо Каменяне, Странджево, Аврен, Егрек, Малък Девесил, Голяма Чинка, Голийка, Горна Кула, Черничево, Поточница, Токачка.

и в други пощенски станции в страната, които може да намерите на интернет адрес: http://www.bgpost.bg/bg/271

7. Чрез електронното приложение на Банка ДСК - ДСК Директ; касова вноска в поделение на Банка ДСК; чрез директен дебит от разплащателна сметка на задължено лице, клиент на Банка ДСК предоставило съгласие за директен дебит.

8. По банкова сметка IBAN BG35 CECB 9790 8442 7972 00 в:

Централна кооперативна банка 
банков идентификационен код (BIC) – CECBBGSF,

като се посочва в нареждането за плащане съответния код за вид плащане както следва:


 

Код за вид плащане


Вид на данъка или таксата

1

44 21 00

Данък върху недвижимите имоти

2

44 24 00

Такса за битови отпадъци

3

44 23 00

Данък върху превозните средства

4

44 14 00

Патентен данък

5

44 25 00

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

6

44 28 00

Туристически данък

7

44 22 00

Данък върху наследствата

8

44 34 00

Други данъци (пътен данък и др.)

9

44 65 00

Глоби и имуществени санкции

10

44 70 00

Други неданъчни приходи (разходи по предоставяне на обществена информация и др.)1144 80 01

Такси за технически услуги (издаване и презаверяване на скици, определяне на строителна линия и  ниво на строеж, издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ, заверяване на копия  от планове и документацията към  тях, издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях)

12

44 80 07

Такси за административни услуги (издаване на различни видове удостоверения, заверки на  документи и др.)

13

44 80 08

Такси за ползване на пазари, тротоари и други общински терени

14

44 80 11

Такси за гробни места

15

44 80 13

Такса за притежаване на куче 

Допълнителна информация относно дължими данъци, такси и извършване на административни услуги
в тази област може да получите от служителите в Отдел „Местни приходи и контрол” в oбщина Садово

на:

тел.централа: 03118/26-01  вътрeшен 120 или 129

тел.централа: 03118/21-71  вътрeшен 120 или 129

директен тел.: 03118/20-17

GSM: 0882384636 
e_mail: mpk@sadovo.bg