За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел.: 0884233790
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg

Добре дошли                                  

.                 

Новини

12.12.2021 г.

ВАЖНО! Обявяване на частично бедствена положение на територията на община Садово


13.10.2021 г.

Нова възможност за плащане на данъци и такси през iCard


12.10.2021 г.

Заповеди на Директора по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ - споразумения за стопанската 2021/2022 г.


30.09.2021 г.

Заповеди споразумения относно масивите за ползване на земеделски земи в с. Богданица, с. Болярци и с. Чешнегирово


27.09.2021 г.

Обява относно провеждане на среща със заинтересовани лица във връзка с публикуван проект на "Програма за опазване на околната среда на община Садово 2021-2028г." - на 30.09.2021г. от 11.00 часа в заседателната зала на ОбА

_______________________________________

27.09.2021г.

Обява относно провеждане на среща със заинтересовани лица във връзка с побуликуван проект на "Програма за управление на отпадъците на община Садово 2021-2028г." - на 30.09.2021г. от 10.00 часа в заседателната зала на ОбА


31.08.2021 г.

Обявление - график за провеждане на трето заседание във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022 година


30.08.2021 г.

Обява относно прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под форма на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство"


26.08.2021 г.

Обявление - график за провеждане на второ заседание във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022 година


25.08.2021 г.

Обява съгласно споразумение за ползване на земеделските  земи за изготвен проект на карта на масивите за ползване за землището на с. Чешнегирово


25.08.2021 г.

Обява съгласно споразумение за ползване на земеделските земи за изготвен проект на карта на масивите за ползване за землището на с. Богданица


25.08.2021 г.

Обява съгласно споразумение за ползване на земеделските земи за изготвен проект на карта на масивите за ползване за землището на с. Болярци


13.08.2021 г.

Съобщение във връзка с провеждане на военно учение на бившето летище - Чешнегирово


13.08.2021 г.

Обявление - график във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022 г.


10.08.2021 г.

График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ


10.08.2021 г.

Заповеди за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ


05.08.2021 г.

Обява от Общинска служба по земеделие гр. Садово


09.07.2021 г.

Обява за вакантни длъжности за военнослужещи


02.07.2021 г.

Важно съобщение относно обучението на СИК във връзка с провеждането на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.


21.05.2021 г.

Поздравителен адрес от кмета на община Садово по случай Денят на българската просвета и култура


22.03.2021 г.

Обява за инвестиционно предложение на МИГ - община Садово


10.02.2021 г.

Покана за свикване на общо събрание на "Местна инициативна група - МИГ - община Садово"


 

09.02.2021 г.

Обява за кандидат потребители на социалната услуга "Асистентска подкрепа"


09.02.2021 г.

Обява за прием на документи за предоставяне на социалната услуга "Асистентска подкрепа"


11.01.2021 г.

Важно съобщение от ОСЗ - Садово до всички пчелари и земеделски стопани

Ръководство за потребителите


 

22.12.2020 г. 

Пакана за свикване на общо събрание на МИГ - община Садово


18.12.2020 г.

Важно за земеделските стопани - Заповед № РД-09-1023 от 15.12.2020 г. 


18.12.2020 г.

Списъци на одобрените и неодобрените кандидати за преброители и контрольори на Общинската преброителна комисия на община Садово


02.11.2020 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Садово 2020-2029 г.


12.10.2020 г.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности


12.10.2020 г.

Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСЗЗ за стопанската 2020/2021 г.


16.09.2020 г.

Набиране на преброители и контрольори за предстоящото преброяване на населението през 2021 г.

Документи за кандидатстване

Заявление

Автобиография

Съгласие за обработка на лични данни


16.09.2020 г.

Важно съобщение до животновъдите от ОСЗ - Садово


02.09.2020 г.

Обява за вакантни длъжности за военнослужещи


31.08.2020 Г.

Обявление график  - трето заседание на комисията по чл. 37В, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на с. Богданица и с. Болярци


25.08.2020 г.

Обява съгласно споразумение за ползване на земеделските земи за изготвен проект на карта за масивите за ползване за землището на с. Чешнегирово


25.08.2020 г.

Обява съгласно споразумение за ползване на земеделските земи за изготвен проект на карта за масивите за ползване за землището на с. Богданица


25.08.2020 г.

Обява съгласно споразумение за ползване на земеделските земи за изготвен проект на карта за масивите за ползване за землището на с. Болярци


24.08.2020 г.

Обявление график за второ заседание на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на с. Богданица, с. Болярци и с. Чешнегирово


 

24.08.2020 г.

Обява за прием на заявления по схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойноста на акциза върху газьола, използан в първичното селскостопанско производство"


24.08.2020 г.

Обява за заявление за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1" и подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2"


24.08.2020 г.

Обява за кандидатстване по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя


11.08.2020 г.

Обявление - график за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37В, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 г.


05.08.2020 г.

Заповеди на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на с. Богданица, с. Болярци и с. Чешнегирово


04.08.2020 г.

Обява от ОСЗ гр. Садово относно предварителни регистри на имотите за землищата на с. Богданица, с. Болярци и с. Чешнегирово за стопанската 2020/2021 г.


03.08.2020 г.

Покана за свикване на общо събрание на "Местна инициативна група - МИГ - Община Садово"


31.07.2020 г.

Съобщение до жителите на община Садово във връзка с преброяването на населението


01.07.2020 г.

Важно съобщение до всички земеделски стопани във връзка със сключване на споразумения и ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 г.


18.06.2020 г.

Покана за свикване на общо събрание на "Местна инициативна група - МИГ - Община Садово"


18.06.2020 г.

Заповед № 159 от 17.06.2020 г. на кмета на община Садово във връзка с настъпване на пожароопасен сезон на територията на община Садово


22.05.2020 г.

Поздравителен адрес от НСОРБ по случай празника на община Садово


22.05.2020 г.

Поздравителен адрес от Президента на Република България по случай празника на община Садово и Денят на българската просвета и култура


22.05.2020 г.

Поздравителен адрес от кмета на община Садово по случай празника на община Садово и Денят на българската просвета и култура


22.05.2020 г.

Поздравителен адрес от Сендиката на българските учители по случай празника на община Садово


21.05.2020 г.

Обява за вакантни длъжности за военнослужещи


20.05.2020 г.

Заповед № 127 от 20.05.2020 г. на кмета на община Садово във връзка с отваряне на детските градини и яслената група на територията на община Садово


 

12.05.2020 г.

Заповед № 121 от 12.05.2020 г. на кмета на община Садово


12.05.2020 г.

Заповед № 122 от 12.05.2020 г. на кмета на община Садово за отваряне на библиотеките на територията на община Садово


29.04.2020 г.

Важно за всички земеделски производители във връзка с кампания "Директни плащания 2020"


31.03.2020 г.

Заповед № 93 от 01.04.2020 г. на кмета на община Садово във връзка с преустановяване на заседанията на Експертния съвет по устройство на територията


31.03.2020 г.

Важно съобщение до родителите на непълнолетните жители на община Садово


20.03.2020 г.

Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с въвеждането на по - строги противоепидемични мерки


20.03.2020 г.

Организиране на доброволно формирование за подпомагане


20.03.2020 г.

ВАЖНО! КАМПАНИЯ ПО НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ!


19.03.2020 г.

Заповед № РД-04-61 ОТ 18.03.2020 г. относно отлагане на ГТП на земеделската и горска техника


13.03.2020 г.

Заповед № 71 от 13.03.2020 г. на кмета на община Садово във връзка с преустановяване на учебните заниятия и посещение на детските ясли и детските градини


13.03.2020 г.

Превантивни мерки за предпазване от заразяване с корона вирус COVID - 19


13.03.2020 г.

График за извършване на ГТП по населени места за м. април 2020 г.


10.03.2020 г.

Заповед № 59 от 09.03.2020 г. на кмета на община Садово във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната


28.02.2020 г.

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност


12.02.2020 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяване на населението за възможно замърсяване на водите на р. Чепеларска и ограничаване на ползването им 


24.01.2020 г.

Обява за вакантни длъжности за военнослужещи


16.12.2019 г.

Протокол  на комисията по чл. 45, ал. 5 от ППЗСПЗЗ


12.12.2019 г.

Краткосрочна  програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива


10.12.2019 г.

Обява за приемане на служба в доброволния резерв


25.11.2019 г.

Програма за енергийна ефективност


31.10.2019 г. 

Заповед № РД-20-136 от 30.10.2019 г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Садово


06.03.2019 г.

Важно съобщение до всички лица, желаещи да получат справка и/или консултация, свързана с териториалното и селищно устройство в община Садово


23.02.2018г.

Годишен отчет за изпълнението  на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ.


29.11.2017г.

На 28.11.2017г. администрацията на Община Садово бе посетена от Световният шампион за юноши по Карате Киокушин-кан - Васил Димитров и неговия треньор сенсей Драган Драганов.


17.05.2017 г. 

На 12.05.2017г.  посланикът на Дания - Негово превъзходителство Кристиан Кьонингсфел посети ОБЩИНА САДОВО и бе гост на тържественото откриване на обновеното читалище в с. Караджово.


24.04.2017г.

ВАЖНО !!! ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ !


17.01.2017г.

Проект JOYNEET- финален доклад/

JOYNEET - FINAL REPORT08.12.2016

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МИГ- ОБЩИНА САДОВО“ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ 

.


25.11.2016

Проект JOYNEET - финален доклад. / JoyNeet - Final report

.


24.10.2016

Проект на Наредба № 19 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Садово, ведно с мотивите за приемането на наредбата.
.


01.01.2013

От 01.01.2013 г. размерът на данъка при възмездно придобиване на имущество в Община Садово е 3 %, включително и при замяна.

.


.

Може да изпращате въпроси, мнения, предложения, жалби, сигнали за корупция, похвали и т.н. към общинската администрация от меню Контакти.

Телефон на Доверието 080020214
към МКБППМН


Гражданите, могат да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрения на политиките по отпадъците на: 

"ЗЕЛЕН" телефон - 0882 422 388
e-mail: sadovo@sadovo.bg 
 

 

Община

   Община Садово е ситуирана в Тракийското поле и това определя структурата на селскостопанското производство. Заема площ от 193 кв. км и представлява 0,17 % от територията на страната.

 

  Общината се състои от 1 град – Садово, обединяващ икономическите, административните и културно-просветни функции и 11 села – Ахматово, Богданица, Болярци, Караджово, Катуница, Кочево, Милево, Моминско, Поповица, Селци и Чешнегирово. Населението на Общината възлиза на 15 115 жители (ГРАО,2015-02-01).


   Град Садово възниква
в периода 1365-1390 г., като градчето е било образувано от турски заселници, преселени в Тракия, още по времето на султаните-завоеватели на България - Мурад I (1362-1389) и Баязид I Йълдъръм (1389-1402). 

Най-ранното сведение за съществуването му се съдържа в подробния регистър на акънджиите от 1472 г., където е споменато под името село "Чешнегир" от нахията "Филибе" (Пловдив). Прочетете повече

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерски съвет

Министерство на вътрешните работи


Министерство на труда и социалната политика

Министерство на здравеопазването

Министерство на замеделието и храните


Областна дирекция "Земеделие" Пловдив

Национална агенция за приходите

Национален осигурителен институт

Областна администрация Пловдив

ЦИК