ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Вътрешни правила и документи
Филтър
№ на ел.преписка АОП номерПредметТип на възлагането Вид на процедуратаОбект на ОППравно основаниеСтатус на ОППрогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздаденаКраен срок за подаване на оферти/ заявленияСтойност без ДДС на сключен договор
8 - 2020/ 11.06.2020

"Благоустрояване на прилежащ терен към блок А - сграда на детска градина гр. Садово"

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Строителствочл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПОбявена181 146,38 леваBG4212020-06-11 16:17:062020-06-29 15:00
7 - 2020/ 18.05.2020

Благоустрояване на прилежащ терен към блок „а” – сграда на детска градина град садово

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Строителствочл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОППрекратенаBG4212020-05-18 09:00:29
4 - 2020/ 13.03.2020

„Услуга по доставка на топъл обяд за реализацията на социална услуга „Обществена трапезария” в община Садово” по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Доставка на топъл обяд за 55 потребителя в селата на община Садово – Караджово и Богданица”,

Обособена позиция 2  „Доставка на топъл обяд за 57 потребителя в селата на община Садово – Катуница, Поповица и Моминско”,

Обособена позиция 3  „Доставка на топъл обяд за 38 потребителя в град Садово и село Чешнегирово”

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеУслугачл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОППрекратена54 113.50 леваBG4212020-03-13 13:04:32
3 - 2020/ 13.03.2020

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция на спортна инфраструктора на територията на община Садово"

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Строителствочл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПОбявена94 548, 24 леваBG4212020-03-13 10:53:59
5 - 2020/ 09.04.2020

"Доставка на фабрично нов трактор с инвентар"

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеДоставка чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПОбявенаBG4212020-04-09 08:53:09
2 -2020/ 11.03.202000795-2020-0002

Доставка чрез покупка на варовиков камък от склад на доставчика

Всички обществени поръчкиДоговаряне без предварително обявлениеДоставкачл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОПВъзложена260 000 лева44921300-5BG4212020-03-11 11:10:06
1 - 2020/ 11.03.202000795-2020-0001

Доставка на вибропресовани бетонни изделия

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеДоставкачл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПОбявена250 000 лева44114200BG4212020-03-11 11:08:242020-04-06 17:00
6 - 2020/ 23.04.2020

Доставка и отдаване на нов автомобил при условията на финансово - обвързан лизинг със задължително прехвърляне на собствеността

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Доставкачл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПОбявена67 020. 75 леваBG4212020-04-23 15:00:212020-05-21 17:00
12 - 2019/ 20.12.2019

"Изпълнение на строителни работи за обект:"Аварийно - възтановителни работи за възстановяване на общински път PDV 1275/ с. Катуница-м. Кемера/, община Садово

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеСтроителствочл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОПОбявенаBG4212019-12-20 09:17:30
11 - 2019/ 11.12.201900795-2019-0009

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на строеж: "Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа с.Чешнегирово, община Садово, област Пловдив".

 

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеСтроителствочл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОПОбявена848 815.74 лв.45000000, 45232151BG4212019-12-11 10:56:022020-01-07 17:00
10 - 2019/ 01.11.201900795-2019-0008

"Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Садово""

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеСтроителствочл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОПОбявена1 100 337.33 лв.45233120BG4212019-11-01 11:05:492019-11-27 17:00
9 - 2019/ 04.07.201900795-2019-0007

"Довършителни строителни работи на сградата на детска градина град Садово - блок А"

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеСтроителствочл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОПОбявена851 407.02 лева45000000BG4212019-07-04 11:21:222019-07-29 17:00
8 - 2019/ 02.07.201900795-2019-0006

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски градини и ясла на територията на община Садово, на ЦНСТ в село Ахматово и на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Садово”

Всички обществени поръчкиОткритаДоставка на стокичл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗОПОбявена500 000 лв.15000000BG4212019-07-02 13:17:062019-08-09 17:00
7 - 2019/ 10.06.2019

Доставка на горива за нуждите на автопарка на община Садово за период от 24 месеца

Всички обществени поръчкиДоговаряне без предварително обявлениеДоставка на стокичл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОПОбявена500 000 лв.BG4212019-06-10 14:03:22
6 - 2019/ 22.04.2019

Изготвяне на работни проекти за обекти от техническата инфраструктура на община Садово в две обособени позиции:

С обособена позиция № 1 „Аварийно-възстановителни работи за възстановяване на общински път PDV 1275 /с. Катуница-м. Кемера/, община Садово“ и

С обособена позиция № 2 „Аварийно-възстановителни работи по реконструкцията на мостово съоръжение с. Катуница, община Садово“.

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеУслугачл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП191 100.00 лв.BG4212019-04-22 15:43:37
5 - 2019/ 11.04.2019

Доставка чрез покупка на валяк

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Доставкачл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПОбявена66 666,67 лв.BG4212019-04-11 13:44:342019-04-23 15:0057 600 лева
4 - 2019/ 11.04.2019

Информация разменена между възложителя и участници на пазара за определяне на прогнозната стойност на предстояща за обявяване обществена поръчка с предмет:

«Изготвяне на работни проекти за обекти от техническата инфраструктура на община Садово в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Аварийно-възстановителни работи за възстановяване на общински път PDV 1275 /с. Катуница-м. Кемера/, община Садово”,

Обособена позиция № 2 - „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на мостово съоръжение с.Катуница, общ. Садово”»

Пазарни консултацииПазарни консултацииУслугачл. 44, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗОП2019-04-11 13:23:18
3 - 2019/ 26.03.2019

„Услуга по доставка на топъл обяд за реализацията на социална услуга „Обществена трапезария” в община Садово” по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Доставка на топъл обяд за 55 потребителя в селата на община Садово – Караджово и Богданица”,

Обособена позиция 2  „Доставка на топъл обяд за 57 потребителя в селата на община Садово – Катуница, Поповица и Моминско”,

Обособена позиция 3  „Доставка на топъл обяд за 38 потребителя в град Садово и село Чешнегирово”

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеУслугачл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПОбявенаBG4212019-03-26 09:17:56
2 - 2019/ 18.03.2019

Доставка на нови съдове за битови отпадъци” с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Доставка на нови контейнери за ТБО” и

Обособена позиция 2 „Доставка на нови кофи за ТБО

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеДоставка на стокичл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПОбявена190 000 лв.BG4212019-03-18 13:50:02
1 - 2019/ 22.02.201900795-2019-0001

"Доставка от склад на строителни материали" с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 "Доставка от склад на асфалтови смеси" и Обособена позиция 2 " Доставка от слад на битумна емулсия"

(Обособена позиция 2 не е предмет на настоящото възлагане. Тя ще се възложи на основание чл.21, ал. 6 от ЗОП съобразно индивидуалната и стойност - директно.)

Всички обществени поръчкиОткритаДоставка на стокичл. 74 от ЗОПОбявена1 009 800 лв. (прогнозната стойност на настоящото възлагане - доставка на асфалтови смеси е 1 000 000 лв.)44113600BG4212019-02-22 11:06:192019-04-08 17:00
18/ 25.09.2018

Представяне на индикативни оферти по отношение извършването на строително - монтажни дейности за изграждане на спортна площадка в с. Катуница, община Садово

 

Пазарни консултациипазарни консултациинеприложимочл. 44, ал. 1 от ЗОПобявенинеприложимонеприложимонеприложимо2018-09-25 18:03:542018-10-04 17:00
17/ 28.08.201800795-2018-0012

„Услуга по доставка на топъл обяд за реализацията на социална услуга „Обществена трапезария” в община Садово” по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Доставка на топъл обяд за 55 потребителя в селата на община Садово – Караджово и Богданица”,

Обособена позиция 2  „Доставка на топъл обяд за 57 потребителя в селата на община Садово – Катуница, Поповица и Моминско”,

Обособена позиция 3  „Доставка на топъл обяд за 38 потребителя в град Садово и село Чешнегирово”,

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеУслугачл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОППрекратена22 774.50 лв.55521200BG4212018-08-28 09:27:252018-09-19 17:00неприложимо
16/ 23.08.201800795-2018-0010

Упражняване на строителен надзор по време на СМР по проект " Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоражения и принадлежностите към тях на територията на община Садово"

 

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеУслугачл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПВъзложена101 606.49 лева71520000BG4212018-08-23 11:30:372018-09-17 17:0097 800 лв.
15/ 23.08.201800795-2018-0011

Извършване на строително-монтажни работи при изпълнение на проект: "Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоражения и принадлежностите към тях на територията на община Садово"

Всички обществени поръчкиОткритаСтроителствочл. 20, ал. 1, т. 1 буква "а" от ЗОПВъзложена5 334 340.68 лева45233000BG4212018-08-23 11:25:312018-10-03 17:005 330 966,74 лв.
14/ 05.07.201800795-2018-0009

"Доставка на автомобилен бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-ботан за нуждите на община Садово"

Всички обществени поръчкиДоговаряне без предварително обявлениеДоставка на стокичл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОПВъзложена170 000 лева09132100-4, 09134200-9, 09122000-0BG4212018-07-05 16:37:43 170 000 лв.
13 А/ 04.07.2018

Представяне на индикативни оферти по отношение извършването на строително - монтажни дейности за изграждане на спортна площадка в с. Катуница, община Садово

 

Пазарни консултацииПазарни консултациинеприложимочл. 44, ал. 1 от ЗОПОбявенанеприложимонеприложимонеприложимо2018-07-04 10:41:292018-07-10 17:00
13/ 04.06.2018

"Доставка от склад на асфалтови смеси и битумна емулсия"

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеДоставка на стокичл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПОбявена262 940 леваBG4212018-06-04 13:23:32
12/ 10.05.201801795-2018-0001

"Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за въвеждане на енергоефективни мерки в основно учичище "Христо Ботев" с. Попопвица, община Садово"

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеУслугачл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПВъзложена170 000 леваBG4212018-05-10 13:15:452018-06-04 16:30189 842.58 лева
11/ 02.05.2018

Доставка от склад на доставчик на вибропресовани бетонови изделия - тротоарни плочи, тротоарни павета, градински и алейни бордюри, паркинг елементи.

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Доставка чрез покупкачл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПОбявена за събиране на оферти69 460 леваBG4212018-05-02 10:16:012018-05-10 15:00
10/ 24.04.201800795-2018-0007

Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски градини и ясла на територията на община Садово, на ЦНСТ в село Ахматово и на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Садово”

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеДоставка на стокичл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПне е обявена250 000 лв.15000000BG4212018-04-24 11:03:522018-06-04 17:00
9/ 24.04.201800795-2018-0006

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на община Садово“.

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеДоставка на стокичл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПОбявена230 000 лв. 09310000BG4212018-04-24 11:01:062018-05-29 17:00
8/ 24.04.201800795-2018-0005

„Услуга по доставка на топъл обяд за реализацията на социална услуга „Обществена трапезария” в община Садово” по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Доставка на топъл обяд за 55 потребителя в селата на община Садово – Караджово и Богданица”,

Обособена позиция 2  „Доставка на топъл обяд за 57 потребителя в селата на община Садово – Катуница, Поповица и Моминско”,

Обособена позиция 3  „Доставка на топъл обяд за 38 потребителя в град Садово и село Чешнегирово”.

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеУслугачл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОППрекратена50 971. 50 лв., като в това число за обособена позиция 1 - 18 689.55 лв., за обособена позиция 2 - 19 369.17 лв. и за обособена позиция 3 - 12 912.78 лв.55521200BG4212018-04-24 10:58:112018-05-18 17:00
7/ 17.04.201800795-2018-0004

Изпълнение на договор гарантиран резултат (ЕСКО договор), съпътстващи СМР и услуги за въвеждане на енергоефективни мерки детска градина "Свобода", с. Катуница, община Садово

Всички обществени поръчкиОткритаУслугичл. 20, ал. 1, буква "а" във връзка с чл. 18, ал. 1 , т. 1 от ЗОПВъзложена310 649.83 лв.50000000BG4212018-04-17 16:23:072018-06-04 16:45364 365.51 лева
6/ 05.04.2018

"Ремонт на уличната мрежа на територията на община Садово - реконструкция и рехабилитация на пътни настилки"

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Строителствочл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПОбявена за събиране на оферти261 567.66 лв.BG4212018-04-05 10:19:392018-04-25 15:00
5/ 03.04.2018

Строително - монтажни работи на обект: Детска градина "Първи юни" с. Болярци

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Строителствочл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПОбявена за събиране на оферти83 267.16 лв.BG4212018-04-03 14:24:192018-04-19 15:00
4/ 07.03.2018

Доставка чрез покупка на варовиков камък от склад на доставчик

Всички обществени поръчкиДоговаряне без предварително обявлениеДоставкачл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОПОткрита265 000 лева44921300BG4212018-03-07 15:56:05
3/ 27.02.201800795-2018-0002

"Рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи за питейно-битово водоснабдяване в селата Чешнегирово, Поповица, Богданица, Селци и Кочево", подобект: Рехабилитация вътрешна водопроводна мрежа на с. Кочево.

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеСтроителствочл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОППрекратена562 625 лева45332200BG4212018-02-27 10:39:212018-03-29 17:00
2/ 09.02.20189072859

Доставка чрез покупка на камион

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Доставка чрез покупкачл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПОбявена за събиране на оферти69 900 лева (лимитна стойност)3410000BG4212018-02-09 10:26:212018-02-19 15:00
1/ 09.02.201800795-2018-0001

Доставка чрез покупка на машини” с три обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Доставка чрез покупка на 1 брой мултифункционален багер (челен товарач, фабрично нов);

Обособена позиция 2 – Доставка чрез покупка на 1 брой грейдер (втора употреба;) и

Обособена позиция 3 – Доставка чрез покупка на 1 брой асфалтополагаща машина (втора употреба)

Всички обществени поръчкиОткритаДоставка чрез покупкачл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗОППриключена383 334 лева43210000, 43221000, 43312000BG4212018-02-09 10:21:412018-03-22 17:00
12/ 03.10.201700795-2017-0008

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Неотложни възстановителни работи по възстановяване на проводимостта на три броя отводнителни корита /дерета/ и реконструкция на прилежащите им водостоци в с.Чешнегирово, община Садово“.

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеСтроителствочл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОПОбявена501 522 лева45246000BG4212017-10-03 09:22:042017-11-01 17:00
11/ 29.08.2017

Доставка от склад на доставчик на вибропресовани бетонови изделия - тротоарни плочи, тротоарни павета, градински и алейни бордюри.

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Доставка на стокичл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОППрекратено възлагането69 975 лв.44912400, 44171000BG4212017-08-29 10:59:172017-09-12 15:00неприложимо
10/ 27.07.2017

"Доставка и отдаване на нов автомобил при условията на финансово - обвързан лизинг със задължително прехвърляне на собствеността"

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Доставка на стока, осъществявана чрез финансов лизинг със задължително право на закупуванечл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПВъзложена69 900 лева (лимитна стойност)3410000BG4212017-07-27 14:13:442017-08-07 15:0060 174.21 лева
9/ 03.07.201700795-2017-0007

"Доставка на автомобилен бензин А-95 Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан за нуждите на община Садово"

Всички обществени поръчкиДоговаряне без предварително обявлениеДоставкачл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОПВъзложена150000 лв.09122000, 09132100, 09134200BG4212017-07-03 09:13:04 150 000 лева
8/ 19.05.201700795-2017-0006

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Неотложни възстановителни работи по възстановяване на проводимостта на три броя отводнителни корита /дерета/ и реконструкция на прилежащите им водостоци в с.Чешнегирово, община Садово“.

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеСтроителствочл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОППрекратена501 522 лева45246000BG4212017-05-19 10:50:192017-05-30 17:00неприложимо
7/ 07.04.2017

„Доставка на топъл обяд за реализацията на социална услуга „Обществена трапезария” в община Садово” по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Доставка на топъл обяд за 79 потребителя в селата на община Садово – Поповица, Катуница, Моминско и Милево”,

Обособена позиция 2  „Доставка на топъл обяд за 75 потребителя в селата на община Садово – Селци, Караджово и Богданица”,

Обособена позиция 3  „Доставка на топъл обяд за 76 потребителя в селата на община Садово – Чешнегирово, Болярци и град Садово”.

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеДоставкачл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПВъзложена81 482.10 лева55523000BG4212017-04-07 11:08:092017-05-09 17:00За обособена позиция 1 - 19 800.56 лв., за обособена позиция 2 - 15 725.25 лв. и за обособена позиция 3- 18 969.60 лв.
6/ 06.04.201700795-2017-0004

„Услуги по логистика за организиране на посещения на природни забележителности и такива , свързани с българската история за 100 деца от целевата група, вкл. транспорт, входни такси и храна и организиране на 5 важни общи празници с участие на деца и родители от детски градини, намиращи се в близост една от друга вкл. кетъринг, транспорт и материали, предоставяне на зала и  кетъринг за 8 кръгли маси, включващи родители, учители, местна администрация, НПО сектор, медии, култ. институции”

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеУслугачл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПВъзложена105016.16 лева80100000BG4212017-04-06 11:00:162017-05-02 17:00102 142 лв.
5/ 16.03.201700795-2017003

Ремонт на пътища и улици на територията на община Садово.

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеСтроителствочл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОПВъзложена464 762,64 лева45233200BG4212017-03-16 15:14:342017-04-19 17:00 459 346.40 лв.
4/ 17.02.2017неприложимо

Представяне на индикативни оферти по отношение извършването на строително-монтажни дейности за обектите посочени в поканата

Пазарни консултациинеприложимонеприложимочл. 44, ал. 1 от ЗОПОбявенинеприложимонеприложимонеприложимо2017-02-17 11:45:312017-02-23 17:00неприложимо
3/ 07.02.201700795-2017-0002

„Доставка на топъл обяд за реализацията на социална услуга „Обществена трапезария” в община Садово” по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Доставка на топъл обяд за 79 потребителя в селата на община Садово – Поповица, Катуница, Моминско и Милево”,

Обособена позиция 2  „Доставка на топъл обяд за 75 потребителя в селата на община Садово – Селци, Караджово и Богданица”,

Обособена позиция 3  „Доставка на топъл обяд за 76 потребителя в селата на община Садово – Чешнегирово, Болярци и град Садово”

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеДоставка на стокичл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОППрекратена81 696.00 лв., като в т.ч. за обособена позиция 1 - 28 060.80 лв., за обособена позиция 2 - 26 640.00 лв. и за обособена позиция 3 - 26 995.20 лв.55523000BG4212017-02-07 11:33:022017-03-06 17:00неприложимо
2/ 31.01.201700795-2017-0001

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски градини и ясла на територията на община Садово, на ЦНСТ в село Ахматово и на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Садово”

Всички обществени поръчкиПублично състезаниеДоставка на стокичл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПВъзложена250 000 лв.15000000BG4212017-01-31 13:22:102017-02-24 17:00241 556,64 лева
1/ 30.01.2017неприложимо

Доставка на материали и консумативи за дейности с деца от детските градини на община Садово по проект „Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в Община Садово"

Всички обществени поръчкиСъбиране на оферти с обява (не е процедура по смисъла на ЗОП)Доставка на стокичл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПВъзложена37 404.67 лв. лимитна стойност на поръчка, като в т.ч. за обособена позиция 1- 8 312.30 лв., за обособена позиция 2 - 16 624.30 лв. и за обособена позиция 3 - 12 468.22 лв.18400000, 37000000BG4212017-01-30 14:15:312017-02-08 15:0032 497,84 лева