0884 233 790

ПравилнициВътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интреси в Общински съвет-Садово

Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет-Садово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация 


Решение № 1388/18.06.2018г. на АС-Пловдив - относно отмяна на чл. 15 ал.1 т. 3 и Чл. 17 ал.1 т. 8 от Правилник за организацията и дейността на ОбС-Садово, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА 


Решение № 1445/22.07.2022г. на АС-Пловдив - относно отмяна на чл. 4 ал.2, чл. 19 ал.1, чл. 20, чл. 21, члл. 67 ал.1 и чл. 68 ал.1 и ал.3 от Правилник за организацията и дейността на ОбС-Садово, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА


Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Садово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация мандат 2011-2015г

Устройствен правилник на Общинска администрация, община Садово, Пловдивска област


Правилник за наблюдение, контрол и оценка на общински политики за развитие на Община Садово за периода 2014-2020 г.