0884 233 790

Тарифи


Тарифи

Тарифа за таксите за ползвания от горите и земите в общински горски фонд

Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти - общинска собственост

Тарифа за определяне размера на потребителските такси в ЦУДС "Топлина"