0884 233 790

Населени места


Населени места

 

гр. САДОВО   за контакти
   
с. Ахматово

за контакти:
тел. кметство: 03110/23-70

email: axmatovo@abv.bg

кмет: Йордан Йорданов

 
с. Богданица

за контакти:
тел. кметство: 031108/325
тел. на кмета: 031108/221

email: km_bogdanica@abv.bg

кмет: Александър Александров 

 
с. Болярци 

за контакти:
тел. кметство: 03323/23-23

email: boliarci.km@abv.bg

кмет: Йордан Иванов

 
с. Караджово

за контакти:
тел. кметство: 03102/22-65

email: km.karadzhovo@abv.bg

кмет: Борислав Благоев

 
с. Катуница 

за контакти:
тел. кметство: 03117/22-47
тел. на кмета: 03117/22-50

email: kmetstvo_katunica@abv.bg

кмет: Красимир Юруков

 
с. Кочево

за контакти:
тел. кметство: 03118/21-53

email: kmko4evosadovo@abv.bg

кмет: Станислав Панайотов

 
с. Милево

за контакти:
тел. кметство: 03103/22-29
тел. на кмета: 03103/22-21

email: k_milevo@abv.bg

кмет: Асен Попов

 
с. Моминско

за контакти:
тел. кметство: 03102/25-85

email: selo_mominsko@abv.bg

кмет: Христо Марков

 
с. Поповица

за контакти:
тел. кметство: 03110/22-94

email: kmetstvo_popovica@abv.bg

кмет: Веска Мирчева

 
с. Селци

за контакти:
тел. кметство: 03110/23-56

email: selcikmet@abv.bg

кмет: Стефан Стефанов

 
с. Чешнегирово  

за контакти:
тел. кметство: 03118/24-13

email: kmetstvo_cheshnegirovo@abv.bg

кмет: Христо Атанасов