0884 233 790

Събиране на оферти с обява


Събиране на оферти с обява

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 2 ОТ 2016 г.
Предмет на поръчката

 Организиране на обучения за целите на проект "Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в община Садово"

Прогнозна стойност  54 537. 49 лева без вкл. ДДС (лимитна стойност)
Дата на създаване на електронната преписка на поръчката

 30.08.2016 г.

Срок за получаване на оферти  15.00 часа на 08.09.2016 г.
Информация за удължен срок за получаване на оферти  

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертите

 

13.00 ч. на 09.09.2016 г. в заседателната зала на община Садово

на адрес: гр. Садово ул. "Иван Вазов" № 2, ет.4

Обява за събиране на оферти

Обява (публикувана на: 30.08.2016 г.)

Документация

 Проект на договор, техническа спецификация, условия за участие, образци

Разяснения по условията на обществената поръчка

 Разяснение № 1 (публикувано на: 31.08.2016 г.)

Разяснение № 2 (публикувано на: 07.09.2016 г.)

Протокол на комисията

Протокол № 1 и Протокол № 2 (публикувани на 04.10.2016 г.)

Определяне на изпълнител

 

Договор

 Договор (публикуван на: 07.11.2016 г.)

Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Съобщение за прекратяване на поръчката

Съобщение до участниците по чл. 43, ал. 4 от ЗОП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

.
.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 1 ОТ 2016 г.
Предмет на поръчката

 Доставка от склад на доставчик на вибропресовани бетонови изделия - тротоарни плочи, тротоарни павета, градински и алейни бордюри 

Прогнозна стойност  69 990 лева без вкл. ДДС (лимитна стойност)
Дата на създаване на електронната преписка на поръчката

20.07.2016 г.

Срок за получаване на оферти  14:00 ч. на 09.08.2016 г.
Информация за удължен срок за получаване на оферти На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на оферти е удължен от възложителя до 14.00 ч. на 15.08.2016 г. (публикувана на: 09.08.2016 г.)

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертите

13.00 ч. на 10.08.2016 г. в заседателната зала на община Садово

на адрес: гр. Садово ул. "Иван Вазов" № 2, ет.4

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НОВА ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

предвид удълженият срок за подаване на оферти, публичното отваряне на постъпилите оферти ще стане в 13.00 ч. на 16.08.2016 г.

в заседателната зала на община Садово

на адрес: гр. Садово ул. "Иван Вазов" № 2, ет.4

Обява за събиране на оферти

Обява (публикувана на: 20.07.2016 г.)

Документация

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 4

Образец № 5

Образец № 6

Образец № 7

Образец № 8

Проект на договор

Техническа спецификация

Разяснения по условията на обществената поръчка

 

Протокол на комисията

Протокол (публикуван на: 22.08.2016 г.) 

Определяне на изпълнител

С утвърждаването на протокола на комисията, възложетелят на 19.08.2016 г. е определил за изпълнител на обществената поръчка "Рубикон Бетон" ЕООД

(Публикувана на: 22.08.2016 г.)

Договор

Договор (публикуван: 14.10.2016 г.)

Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Съобщение за прекратяване на поръчката

Съобщение до участниците по чл. 43, ал. 4 от ЗОП .