0884 233 790

Търгове и конкурси

=

04.04.2024 г.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество с. Кочево

.

29.02.2024 г.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество гр. Садово

,

29.09.2023 г.

Обява за провеждане на публичен търг за одаване под наем на земеделска земя в населените места в община Садово

,

22.06.2023 г.

Провеждане на търг с тайно наддаване за подземлен имот в местността "Исака" с. Караджово

,

30.05.2023 г.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общинско имущество по плана на гр. Садово