0884 233 790

Бюджет

.

,,

Решение на ОбС - Садово за примане на бюджет 2024 г.

Публикувана на: 23.02.2024 г.

Изтегли
.

Формула за разпределение на субсидиите от държавния бюджет за основните училища за 2024 година

Публикувана на: 15.02.2024 г.

Изтегли
,,,

Отчет на план - сметката за ТБО за 2023 г. и нова план - сметка за 2024 г.

Публикуван на: 10.02.2024 г.

Изтегли
...

Покана за публично обсъждане на бюджета на община Садово за 2024 година

- Проект на бюджет

Публикуван на: 16.01.2024 г.

Изтегли
,

Предложение за корекция на бюджта за 2023 г.

Публикувана на: 21.11.2023 г.

Изтегли
,,

Покана за публично обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Садово за 2022 г.

Отчет

Приложения

Публикувана на: 06.10.2023 г.

Изтегли
,

Предложение за корекция на бюджет 2023 г.

Публикувана на: 03.10.2023 г.

Изтегли
..

Предложение за корекция на бюджета

Публикувана на: 21.09.2023 г.

Изтегли
,,,

Бюджет на община Садово за 2023 година

Публикуван на: 14.09.2023 г.

Изтегли
,

Формула за разпределение на средствата за основните училища на територията на община Садово за 2023 година

Публикувана на: 01.09.2023 г.

Изтегли

,,

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Садово за 2023 година

Проект на бюджет - Приложения

Публикувана на 11.08.2023 г.

Изтегли

,

Предложение за корекция на бюджета

Публикувана на: 20.06.2023 г.

Изтегли
,

Предложение за корекция на поименния списък на капиталовите разходи за 2023 г.

Публикувано на 22.05.2023 г.

Изтегли
,

Корекция на поименния списък за капиталови разходи за 2023 г.

Приложение № 2

Публикувана на: 08.04.2023 г.

Изтегли
,

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Публикуван на: 30.03.2023 г.

Изтегли
,

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 28.02.2023 г.

Публикуван на: 28.02.2023 г.

Изтегли
,,

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2023 г.

Публикуван на: 31.01.2023 г.

Изтегли
,,,

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за 2021 година

- Отчет

- Приложения

Публикувана на: 13.01.2023 г.

Изтегли
,,,

Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2022 г.

Публикуван на: 10.01.2023 г.

Изтегли
...

Корекция на бюджета за м.12.2022 г.

Публикувана на: 29.11.2022 г.

Изтегли
,

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.11.2022 г.

Публикуван на: 29.11.2022 г.

Изтегли
...

Корекция на бюджета за 2022 г.

Публикувана на: 28.11.2022 г.

Изтегли
,,

Корекция на бюджета за 2022 г.

Публикувана на: 07.11.2022 г.

Изтегли
,,

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.10.2022 г.

Публикуван на: 30.10.2022 г.

Изтегли
.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.10.2022 г.

Публикуван на: 28.10.2022 г.

Изтегли
...

Тримесечен отчет на бюджета към 30.09.2022 г.

Баланс

Отчети

Публикуван на: 28.10.2022 г.

..

Месечен отчет на бюджета към 30.09.2022 г.

Публикуван на:18.10.2022 г.

Изтегли
,,,убликувана на

Корекция на бюджета

Публикувана на: 10.10.2022 г.

Изтегли
,,,

План - сметка на разходите на събраните приходи от такса за битове отпадъци за 2023 година

Приложение № 1

Публикувана на: 07.10.2022 г.

Изтегли
,,

Месечен отчет на бюджета към 31.08.2022 г.

Публикуван на: 08.09.2022 г.

Изтегли
,,

Корекция на бюджета

Публикувана на: 22.08.2022 г.

Изтегли
,,

Месечен отчет на бюджета към 31.07.2022 г.

Публикуван на: 10.08.2022 г.

Изтегли
,,

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Отчети

Справки

Баланс

Публикуван на: 03.08.2022 г.

...

Корекция на бюджета

Публикуван на: 18.07.2022 г.

Изтегли
,,,

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Публикуван на: 08.07.2022 г.

Изтегли
,,

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2022 г.

Публикуван на: 13.06.2022 г.

Изтегли
=.....================

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.04.2022 г. 

Публикуван на: 13.05.2022 г.

Изтегли
,,,

Тримесечен отчет на бюджета към 31.03.2022 г.

Публикуван на: 19.04.2022 г.

Изтегли
,,

Месечен отчет на бюджета към 31.03.2022 г.

Публикуван на: 19.04.2022 г.

Изтегли
,,,

Корекция на бюджета

12.04.2022 г.

Изтегли
,

Месечен отчет на бюджета към 28.02.2022 г.

Публикуван на: 18.03.2022 г.

Изтегли
...

Бюджет на община Садово за 2022 г.

Решение

Публикуван на: 08.04.2022 г.

Изтегли
...

Формула за разпределение на субсидиите за Общообразователните училища за 2022 г.

Публикувана на: 30.03.2022 г.

Изтегли
,,,

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на община Садово за 2022 г.

Проект на бюджет - Приложения

Публикувана на: 08.03.2022 г.

Изтегли
,,

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

- Касови отчети

- Капиталови разходи

- Справки

- Баланс

Публикуван на: 22.02.2022 г.

,

Месечен отчет на бюджета към 31.01.2022 г.

Публикуван на: 11.02.2022 г.

Изтегли
,,,

Месечен отчет на бюджета към 31.12.2021 г.

Публикуван на: 24.01.2022 г.

Изтегли
..

Месечен отчет на бюджета към 30.11.2021 г.

Публикувано на: 23.12.2021 г.

Изтегли
,,,,

Месечен отчет на бюджета към 31.10.2021 г.

Публикувано на: 23.11.2021 г.

Изтегли
...

Предложение за корекция на бюджета

Публикувано на: 16.11.2021 г.

Изтегли
..

Тримесечен отчет на бюджета към 30.09.2021 г.

Справки

Баланс

Касови отчети

Капиталови разходи

Публикуван на: 04.11.2021 г.

...

Корекция на бюджета

Публикувана на: 01.11.2021 г.

Изтегли
...

План - сметка на разходите на такса битови отпадъци за 2022 г.

Приложение № 1

Публикувана на: 15.10.2021 г.

Изтегли
...

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Публикуван на: 11.10.2021 г.

Изтегли
,,,

Предложение за корекция на бюджета

Публикувано на: 04.10.2021 г.

Изтегли
,,,

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2021 г.

Публикуван на: 27.09.2021 г.

Изтегли
....

Предложение за корекция на бюджета

Публикувано на: 27.08.2021 г.

Изтегли
,,,,

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2021 г.

Публикуван на: 26.08.2021 г.

Изтегли
,,,

Тримесечен касов отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Публикуван на: 31.07.2021 г.

Изтегли
...

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Публикуван на: 29.07.2021 г.

Изтегли
...

Предложение за корекция на бюджета

Публикувано на: 06.07.2021 г.

Изтегли
,,,

Предложение за корекция на бюджета

Публикувано на: 06.07.2021 г.

Изтегли
,,,

На 28.06.2021  г.- понеделник от 9.30 часа,  в залата за заседания на Общински съвет – гр.Садово ще се проведе публично обсъждане на  отчета за изпълнение на бюджета за 2020 г.  на община Садово 

Публикувана на: 17.06.2021 г.

Изтегли
..

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г.

Публикуван на: 08.06.2021 г.

Изтегли
.

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Баланс

Одитен доклад

Отчет за касово изпълнение 

Приложение

Публикуван на: 26.05.2021 г.

......

Месечен отчет на бюджета към 30.04.2021 г.

Публикуван на: 12.05.2021 г.

Изтегли
,,,

Корекция на бюджет 2021 г.

Публикувана на: 05.05.2021 г.

Изтегли
,

Тримесечен касов отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Публикуван на: 28.04.2021 г.

Изтегли
,,,

Предложение за корекция на бюджета за 2021 г.

Публикувано на: 19.04.2021 г.

Изтегли
,,,

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Публикуван на: 15.04.2021 г.

Изтегли
.

Месечен отчет на бюджета към 28.02.2021 г.

Публикуван на: 16.03.2021 г.

Изтегли
...к

Корекция на бюджета

Предложение

Пуликувана на: 08.03.2021 г.

Изтегли
,,

Формула за разпределение на субсидиите за Основните училища в община Садово

Публикувана на: 04.03.2021 г.

Изтегли
,,

Месечен отчет на бюджета към 31.01.2021 г.

Публикуван на: 26.02.2021 г.

Изтегли
..

Годишен финансов отчет на община Садово за 2020 година

Баланс

Капиталови разходи

Касови отчети

Справка "Тотал кеш"

Публикуван на: 22.02.2021 г.

,

Бюджет на община Садово за 2021 година

Решение

Публикуван на: 12.02.2021 г.

Изтегли
...

Предложение за корекция на бюджета за 2020 г.

Публикувана на: 25.01.2021 г.

Изтегли
,,M

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на община Садово за 2021 година

Проект на бюджет - Приложения

Публикуван на: 11.01.2021 г.

Изтегли
.

Месечен отчет на бюджета към 31.12.2020 г.

Публикуван на: 11.01.2021 г.

Изтегли
,,

Месечен отчет на бюджета към 30.11.2020 г.

Публикуван на: 29.12.2020 г.

Изтегли
,

Корекция на бюджета м. октомври 2020 г.

Приложение 2 - коригирано

Публикувана на: 06.11.2020 г.

Изтегли
...

Месечен отчет на бюджета към 31.10.2020 г.

Публикуван на: 11.11.2020 г.

Изтегли
=

Проект на план - сметка за такса за битови отпадъци за 2021 г.

Публикувана на: 30.10.2020 г.

Изтегли
...

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Публикуван на: 30.10.2020 г.

Изтегли
,,

Месечен отчет на бюджета към 30.09.2020 г.

Публикуван на: 13.10.2020 г.

Изтегли
,

Годишен финансов отчет на община Садово за 2019 година

Публикуван на: 30.09.2020 г.

Изтегли
,

Месечен отчет на бюджета към 31.08.2020 г.

Публикуван на: 14.09.2020 г.

Изтегли
,,,,,,

На 26.08.2020 г. - сряда от 9,30 часа, в залата за заседания на Общинския съвет - гр. Садово ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2019 г. на община Садово

Публикувана на: 11.08.2020 г.

Изтегли
,

Тримесечен отчет на бюджета към 30.06.2020 г.

Публикуван на: 10.08.2020г.

Изтегли
.....

Месечен отчет на бюджета към 31.07.2020 г.

Публикуан на: 10.08.2020 г.

Изтегли
,,,

Корекция на бюджет м. 9 2020 г.

Приложение 3 - коригирано

Публикувано на: 07.08.2020 г. 

Изтегли
....

Предложение за корекция на бюджета

Публикувано на: 14.07.2020 г.

Изтегли
,

Месечен отчет на бюджета към 30.06.2020 г.

Публикуван на: 09.07.2020 г.

Изтегли
.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2020 г.

Публикуван на: 11.06.2020 г.

Изтегли
,,,

Месечен отчет на бюджета към 30.04.2020 г.

Публикуван на: 08.05.2020 г. 

Изтегли
,

Предложение за корекция на бюджета за 2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.

Изтегли
.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.

Изтегли
,

Месечен отчет на бюджета към 29.02.2020 г.

Публикуван на: 11.03.2020 г.

Изтегли
.

Предложение за корекция на бюджета за 2020 г.

Публикувано на: 10.03.2020 г.

Изтегли
,

Годишен - финансов отчет на община Садово за 2019 г.

Баланс

Отчет за приходи и разходи

Касови отчети

Справка "Тотал кеш"

Публикуван на: 06.03.2020 г.

Формула за разпределение на субсидиите на неспециализираните училища за 2020 година

Публикувана на: 14.02.2020 г.

Изтегли
.

Бюджет на община Садово 2020 година

Решение

Публикуван на: 14.02.2020 г.

Изтегли
..

Месечен отчет на бюджета към 31.01.2020 г.

Публикуван на: 07.02.2020 г.

Изтегли
,

Месечен отчет на бюджета към 31.12.2019 г.

Публикуван на: 10.01.2020 г.

Изтегли
.

Проект на бюджета за 2020 година

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Публикувани на: 02.01.2020 г.

Изтегли
.

Покана за публично обсъждане на бюджета на община Садово за 2020 година

Публикувана на: 02.01.2020 г.

Изтегли
,

Месечен отчет на бюджета към 30.11.2019 г.

Публикуван на 11.12.2019 г.

Изтегли
,

Месечен отчет на бюджета към 31.10.2019 г.

Публикуван на: 30.11.2019 г.

Изтегли
.

Корекция на бюджета за 2019 г.

Публикувана на: 14.11.2019 г.

Изтегли
.

Проект на план - сметка на разходите на такса битови отпадъци за 2020 г.

Публикувана на: 02.11.2019 г.

Изтегли
,

Тримесечен отчет на бюджета към 30.09.2019 г.

Публикуван на: 31.10.2019 г.

Изтегли
,

Месечен отчет на бюджета към 30.09.2019 г.

Публикуван на: 31.10.2019 г.

Изтегли
..

План - сметка на такса за битови отпадъци за 2020 г.и размер на таксата за битови отпадъци

Приложение 1 - План сметка

Приложение 2 - Размер на таксата

Публикувана на: 25.10.2019 г.

.

Месечен отчет на бюджета към 31.08.2019 г.

Публикуван на: 30.09.2019 г.

Изтегли
.

Корекция на бюджет:

        прил.2  - Изтегли

Публикувано на 04.09.2019 г.

Изтегли
,

Информация относно: Изпълнение на бюджета за 2018 г.

Приложение 1  изтегли

Приложение 2  изтегли

Приложение 3  изтегли

Приложение 4  изтегли

Приложение 5  изтегли

Публикувана на 16.08.2019 г.

Изтегли
,

Покана за публично обсъждане на годишен отчет на бюджет за 2018 г.

Публикувана на: 16.08.2019 г.

Изтегли
,

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2019 г.

Публикуван на: 12.08.2019 г.

Изтегли
.

Поименен списък и разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.

Публикуван на: 08.08.2019 г.

Изтегли
.

Предложение за корекция на бюджета м. 09. 2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.

Изтегли
 

Тримесечен отчет на бюджета към 30.06.2019 г.

30.07.2019 г.

Изтегли
 

Корекция на бюджета за 2019 г.

Публикувана на: 12.07.2019 г.

Изтегли
 

Месечен отчет на изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Публикуван на: 10.07.2019 г.

Изтегли

Mесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2019 г.

Публикуван на: 10.06.2019 г.

Изтегли
,

Корекция на бюджета за 2019 г.

Публикувана на: 15.05.2019 г.

Изтегли
 

Тримесечен отчет на бюджета към 31.03.2019 г.

Публикуван на: 13.05.2019 г.

Изтегли
,

Месечен отчет на бюджета към 30.04.2019 г.

Публикуван на: 13.05.2019 г.

Изтегли
 

Месечен отчет на бюджета към 31.03.2019 г.

Публикуван на: 11.04.2019 г.

Изтегли
,,

Корекция на бюджета за 2019 г.

Публикувана на: 08.04.2019 г.

Изтегли
 

Месечен отчет на бюджета към 28.02.2019 г.

Публикуван на: 14.03.2019 г.

Изтегли
 

Корекция на бюджета за 2019 г.

Публикувана на:13.03.2019 г.

Изтегли
 

Тримесечен отчет на бюджета към 31.12.2018 г.

Публикуван на: 28.02.2019 г.

Изтегли
 

Бюджет на община Садово за 2019 г.

Публикуван на: 08.02.2019 г.

Изтегли
,

Разпределение на субсидиите за Неспециализираните училища - второстепенни разпределители с бюджет 2019 г.

Публикувано на: 08.02.2019 г.

Изтегли
,

Месечен отчет на бюджета към 31.01.2019 г.

Публикуван на: 08.02.2019 г.

Изтегли
 

Месечен отчет на бюджета към 31.12.2018 г.

Публикуван на: 14.01.2019 г.

Изтегли
 

Покана за публично обсъждане на бюджет 2019 г. 

Проект на бюджет 2019 г.

Публикувана на: 08.01.2019 г.

Изтегли
,

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г.

Публикуван на: 10.12.2018 г.

Изтегли
,

Корекция на бюджета за 2018 г.

Публикувана на:30.11.2018 г.

Изтегли
,

Тримесечен отчет към 30.09.2018 г.

Публикуван на: 12.11.2018 г.

Изтегли
,

Месечен отчет на бюджета към 31.10.2018 г.

Публикуван на: 12.11.2018 г.

Изтегли
 

Предложение за корекция на бюджета

Публикувано на: 23.10.2018 г.

Изтегли
 

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Публикуван на: 10.10.2018 г.

Изтегли
 

Месечен отчет на бюджета към 31.08.2018 г.

Публикуван на: 10.09.2018 г.

изтегли
,

Информация относно: Изпълнението на бюджета за 2017 година

Приложение 1  изтегли

Приложение 2  изтегли

Приложение 3  изтегли

Приложение 4 изтегли

Приложение 5  изтегли

Публикувана на: 30.08.2018 г.

изтегли
 

Покана за публично обсъждане на годишен отчет на бюджета за 2017 г.

Публикувана на: 30.08.2018 г.

изтегли
,

Тримесечен отчет на бюджет към 30.06.2018 г.

Публикуван на: 14.08.2018 г.

изтегли
,

Тримесечен отчет на бюджет към 31.03.2018 г.

Публикуван на: 14.08.2018 г.

изтегли
,

Месечен отчет на бюджет към 31.07.2018 г.

Публикуван на: 14.08.2018 г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 30.06.2018 г.

Публикуван на: 14.08.2018 г.

изтегли
,

Корекция на бюджета на община Садово за 2018 г.

Публикувана на: 23.07.2018 г.

изтегли
 

Корекция на бюджета на община Садово за 2018 г.

Публикувана на: 22.06.2018 г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 31.05.2018 г.

Публикуван на: 14.06.2018 г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 30.04.2018 г.

Публикуван на: 14.06.2018 г.

изтегли
 

Корекция на бюджета на община Садово за 2018г.

Публикувана на 20.03.2018г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 28.02.2018г.

Публикуван на 13.03.2018г.

изтегли

Тримесечен  отчет на бюджет към 31.12.2017г.

Публикуван на 13.03.2018г.

изтегли
 

Формула за разпределяне на средствата от държавния бюджет за делигираните дйности във функция "Неспециализирани училища- основни училища" за 2018г.

Публикувана на 01.03.2018г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 31.01.2018г.

Публикуван на 14.02.2018г.

изтегли
 

Бюджет на Община Садово за 2018г.

Публикуван на 08.02.2018г.

изтегли

Месечен отчет на бюджет към 31.12.2017г.

Публикуван на 16.01.2018г.

изтегли
 

Покана за публично обсъждане на бюджет  за 2018г. 

Проект на бюджет 2018г.

Публикувано на 11.01.2018г.

изтегли
 

Масечен отчет на бюджет към 30.11.2017г.

Публикуван на 11.12.2017г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 31.10.2017г.

Публикуван на 10.11.2017г.

изтегли
 

Касов отчет и баланс към 30.09.2017г.

Публикуван на 10.11.2017г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 30.09.2017г.

Публикуван на 10.11.2017г.

изтегли
 

Корекция на бюджета на община Садово за 2017г.

Публикувана на 02.10.2017г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 31.08.2017г.

Публикуван на 11.09.2017г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 31.07.2017г.

Публикуван на 09.08.2017г.

изтегли

Касов отчет и баланс към 30.06.2017г.

Публикуван на 27.07.2017г.

изтегли
 

Корекция на бюджета на община Садово за 2017г.

Публикувана на 18.07.2017г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 30.06.2017г.

Публикуван на 13.07.2017г.

изтегли
,
Обява за публично обсъждане на бюджет

Публикувана на: 04.07.2017 г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюджет към 31.05.2017г.

Публикуван на 19.06.2017г.

изтегли
 

Масечен отчет на бюджет към 30.04.2017г.

Публикуван на 11.05.2017г.

изтегли
 

Тримесечен отчет на бюджета към 31.03.2017г.

Публикуван на 02.05.2017г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюжет към 31.03.2017г.

Публикуван на 20.04.2017г.

изтегли
 

Корекция на бюджета на община Садово за 2017г.

Публикувана на 12.04.2017г.

изтегли
 

Бюджет на Община Садово за 2017г.

Публикуван на 13.03.2017г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюжет към 28.02.2017г.

Публикувано на 13.03.2017г.

изтегли
 

Разпределение на средствата по делигирани бюджети на ОУ за 2017г.

Публикувано на 28,02,2017г.

изтегли
 

Отчет за изпълнение на бюджета на община Садово за 2016г.

Публикуван на 27,02,2016г.

изтегли
 

Месечен отчет на бюжет към 31.01.2017г.

Публикувано на 13.02.2017г.

изтегли
 

Покана за публично обсъждане на бюджет  за 2017г. 

Публикувано на 27.12.2016г.

изтегли
 

Предложение за корекция на бюджета  за  2016-та година


Публикувано на 16.11.2016г.

изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета  за  2016-та година
Публикувано на 20.10.2016г.
изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета  за  2016-та година
Публикувано на 01.09.2016г.
изтегли
,
Предложение за корекция на бюджета  за  2016-та година
Публикувано на 17.06.2016г.
изтегли
 
Одитен доклад и Одитно становище на Сметната палата за заверка на ГФО за 2015 г.
Публикуван на: 10.06.2016 г.
изтегли
 
Сборен касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз, други международни програми,чужди средства на община Садово за 2015 г.
Публикуван на: 10.06.2016 г.
изтегли
 
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Садово за 2015 г.
Публикуван на: 10.06.2016 г.
изтегли
 
Сборен баланс на община Садово за 2015 г. и приложениe съгласно Заповед ЗМФ 60 от 2005 г.
Публикуван на: 10.06.2016 г.
изтегли

.

Формула за разпределение на средствата от държавния бюджет за делигираните дейности във функция  "Общообразователни училища" за 2016г.

Публикувана на: 02.03.2016 г.

изтегли

.

Отчет на обшинския дълг към 31.12. 2015 г.

Приложение 1   изтегли

Публикувана на: 22.01.2016 г.

изтегли

.

Информация относно:  Изпълнението на бюджета за 2015 г.

Приложение 1   изтегли

Приложение 2   изтегли

Приложение 3   изтегли 

Приложение 4   изтегли 

Публикувана на: 22.01.2016 г.

изтегли

.
Покана за публично обсъждане на отчета за бюджет 2015г.
Публикувана на: 22.01.2016 г.
изтегли
 .
Проект за БЮДЖЕТ 2016 г.

Приложение 1   изтегли

Приложение 2   изтегли

Приложение 3   изтегли 

Приложение 5   изтегли

Приложение 6   изтегли

Публикуван на: 14.01.2016 г.

изтегли

 Одитен доклад и Одитно становище на Сметната палата за заверка на ГФО за 2014 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.
изтегли
.
Сборен касов отчет за сметките за чужди средства на община Садово за 2014 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.

изтегли
с
Сборен касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на община Садово за 2014 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.
изтегли
.
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Садово за 2014 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.
изтегли
.

Сборен баланс на община Садово за 2014 г. и приложениe съгласно Заповед ЗМФ 60 от 2005 г.
Публикуван на: 01.12.2015 г.

изтегли
.
Предложение до Общински съвет за изменение на НАРЕДБА №10
Публикувано на: 18.11.2015 г.
изтегли
л
Покана за публично обсъждане на БЮДЖЕТ 2016
Публикувана на: 12.11.2015 г.
изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета за 2015 г.
Приложение  изтегли
Публикувано на: 12.11.2015 г.
изтегли

 
Предложение за корекция на бюджета за 2015 г.
Публикувано на: 08.06.2015 г.
изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета за 2015 г.
Публикувано на: 11.05.2015 г.
изтегли

Предложение за корекция на бюджета за 2015 г.
Публикувано на: 15.04.2015 г.
изтегли
 
Утвърдена формула за разпределението  на субсидията за училищата за 2015 г.
Публикувана на: 04.03.2015 г.
изтегли

Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.
Публикувана на: 18.02.2015 г.
изтегли


Информация относно:  Изпълнението на бюджета за 2014 г.

Приложение 1   изтегли

Приложение 2   изтегли

Приложение 3   изтегли 

Публикувана на: 02.02.2015 г.

изтегли
 

Предложение до Общински съвет за проект за бюджет на общината за 2015 г.

Решение за 2015 г. изтегли
Приложение 1   изтегли

Приложение 2   изтегли

Приложение 3   изтегли

Приложение 5   изтегли    Кодове на групи към Приложение 5    изтегли

Приложение 6   изтегли
Публикувано на: 30.01.2015 г.

изтегли .
Сборен баланс за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Обща рекапитулация на приходите и разходите от сборния отчет БО-3 за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Таблица "Отчет" за 2013 г.
Публикувана на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Фондове ИБСФ-3 за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Приложение към ГФО на община Садово за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Одитно становище на Сметната палата за 2013 г.
Публикувано на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Одитен доклад на Сметната палата за 2013 г.
Публикуван на: 30.12.2014 г.
изтегли
 
Проект за БЮДЖЕТ 2015 г.
Публикуван на: 18.11.2014 г.

изтегли
 
Предложение на Общински съвет за корекция на бюджета за 2014 г.
Публикувано на: 17.11.2014 г.

изтегли
 

Предложение на Общински съвет за корекция на бюджета за 2014 г.
Публикувано на: 17.11.2014 г.


изтегли

 

Предложение на Общински съвет за корекция на бюджета за 2014 г.

Публикувано на: 20.10.2014 г.

изтегли

 

Предложение на Общински съвет за корекция на бюджета за 2014 г.

Публикувано на: 04.09.2014 г.

изтегли

 

БЮДЖЕТ за 2014 г.

Публикуван на: 06.08.2014 г.

изтегли

 

Предложение за корекция на бюджета  за 2014 г.

Публикувано на: 15.07.2014 г.
из тегли
 
Предложение за корекция на бюджета за 2014 г. 
Публикувано на : 14.04.2014 г. 
Изтегли
 
Предложение за корекция на бюджета  за 2014 г.
Изтегли
Публикуван на : 30.01.2014 г. 
Изтегли
Публикуван на : 21.01.2014 г. 
Изтегли