0884 233 790

Групи общински съветници

 ГРУПИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САДОВО

мандат 2023-2027   

                                         

        І. Група общински съветници, избрани с листата на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

            Ръководител: Теодора Стефанова

                Говорител: Тодорка Апостолова

                    Членове: Атанас Телчаров

                                     Георги Йорданов                          

                                     Димитър Йорданов

                                     Иванка Христева

                                     Милко Хаджиев

                                     Никола Пенчев

                                     Никола Тодоров

                                     Пенко Бончев

                                     Спас Панев                                     

                                     Христо Кирев