0884 233 790

Покана за заседание на Общински съвет

 

Проект за дневен ред за заседание на ОбС-Садово на 03.06.2024г. от 17.00 часа

Предложение по т. 1 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 2 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 3 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 4 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 5 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 6 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 7 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 8 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 9 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 10 от проекта за дневен ред


Проект за дневен ред за заседание на ОбС-Садово на 30.04.2024г. от 09.30 часа

Предложение по т. 1 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 2 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 3 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 4 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 5 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 6 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 7 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 8 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 9 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 10 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 11 от проекта за дневен ред

 Предложение по т. 11 от проекта за дневен ред - приложение1

 Предложение по т. 11 от проекта за дневен ред - приложение2

 Предложение по т. 11 от проекта за дневен ред - приложение3

Предложение по т. 12 от проекта за дневен ред

Допълнително предложение 1 за включване в дневния ред

Допълнително предложение 2 за включване в дневния ред

Допълнително предложение 3 за включване в дневния ред

Допълнително предложение 4 за включване в дневния ред

Допълнително предложение 5 за включване в дневния ред


Проект за дневен ред за заседание на ОбС-Садово на 11.03.2024г. от 09.30 часа

Предложение по т. 1 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 2 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 3 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 4 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 5 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 6 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 7 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 8 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 9 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 10 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 11 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 12 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 13 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 14 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 15 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 16 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 17 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 18 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 19 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 20 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 21 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 22 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 23 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 24 от проекта за дневен ред

Предложение по т. 25 от проекта за дневен ред

Допълнително предложение за включване в дневния ред


Проект на дневен ред за заседание на ОбС-Садово на 
19.02.2024г. от 09.30 часа

Предложение по т.1 от проекта за дневен ред

Приложение № 1 

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Допълнителен материал за включване в дневния ред на заседание на ОбС-Садово на 19.02.2024г. от 09.30 часа

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Покана за заседание на ОбС-Садово на 30.01.2024г. от 09.30 часа
Покана за заседание на ОбС-Садово на 08.12.2023г. от 09.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 17.10.2023г. от 09.30 часа

Покана за изв. заседание на ОбС-Садово на 28.09.2023г. от 16.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 05.09.2023г. от 09.30 часа

Покана за изв. заседание на ОбС-Садово на 25.08.2023г. от 16.00 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 04.07.2023 г. от 09.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 12.06.2023г. от 09.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 24.04.2023г. от 09.30 часа
Покана за заседание на ОбС-Садово на 27.03.2023г. от 15.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 27.02.2023г. от 09.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 23.01.2023г. от 09.30 часа
Покана за изв. заседание на ОбС-Садово на 29.12.2022г. от 16.00 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 14.12.2022г. от 9.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 21.11.2022г. от 9.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 31.10.2022г. от 9.30 часа
Покана за изв. заседание на ОбС-Садово на 04.10.2022г. от 17.00 часа

Покана за изв. заседание на ОбС-Садово на 15.09.2022г. от 17.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 12.09.2022 г. от 9.00 часа

Покана за извънредно заседание на ОбС-Садово на 15.08.2022 г. от 17,00 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 02.08.2022г. от 09.30 часа

Покана за изв. заседание на ОбС-Садово на 01.07.2022 година от 9.30 часа
Покана за заседание на ОбС-Садово на 13.06.2022г. от 17.00 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 30.05.2022г. от 17.00 часа
Покана за заседание на ОбС-Садово на 09.05.2022г от 9.30 часа

Покана за извънредно заседание на ОбС-Садово на 15.04.2022г. от 17.00 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 31.03.2022г. от 9.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 25.02.2022г. от 9.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 17.01.2022г. от 9.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 10.12.2021г. от 9.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 16.11.2021г. от 09.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 15.10.2021г. от 9.30 часа
Покана за заседание на ОбС-Садово на 14.09.2021г. от 9.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 04.08.2021 г. от 09.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 17.06.2021г. от 16.00 часа
Покана за заседание на ОбС-Садово на 28.05.2021г. от 09.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 29.04.2021г. от 09.30 часа
Покана за заседание на ОбС-Садово на 23.03.2021г. от 09.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 23.02.2021г. от 16.00 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 02.02.2021г. от 9.30 часа
Покана за заседание на ОбС-Садово на 04.12.2020г. от 9.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 05.11.2020г. от 09.30 часа
Покана за заседание на ОбС-Садово на 04.09.2020г. от 9.30 часа
Покана за заседание на ОбС-Садово на 28.07.2020г. от 9.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 30.06.2020г. от 9.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 28.05.2020г. от 9.30 часа

Покана за заседание на ОбС-Садово на 30.04.2020г. от 9.30 часа
Покана за заседание на ОбС-Садово на 27.03.2020г. от 9.30 часа
Покана за изв.заседание на ОбС-Садово на 19.03.2020г. от 17.00 часа
Покана за заседание на ОбС-Садово на 24.02.2020г. от 09.30 часа
Покана за заседание на ОбС-Садово на 31.01.2020г.от 09.30 часа
Покана за изв.заседание на ОбС-Садово на 14.01.2020г.от 17.00ч.
Покана за заседание на заседание на Общински съвет на 09.12.2019г. от 09.30 ч.

Покана за изв.заседание на Общински съвет на 20.11.2019
от 17.00ч.
Покана за заседание на Общински съвет на 07.10.2019г. от 09.30 часа
Покана за изв.заседание на Общински съвет на 17.09.2019 от 17.30ч.

Покана за заседание на Общински съвет на 02.09.2019г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 02.08.2019г. от 09.30 часа

Покана за изв.заседание на Общински съвет на 15.07.2019 от 17.30ч.
Покана за изв.заседание на Общински съвет на 21.06.2019 от17.00ч.

Покана за изв.заседание на Общински съвет на 10.06.2019 от 17.00ч.
Покана за заседание на Общински съвет на 03.06.2019г. от 09.30 часа
Покана за заседание на Общински съвет на 22.04.2019г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 29.03.2019г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 25.02.2019г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 31.01.2019г. от 17.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 21.01.2019г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 18.12.2018г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 09.11.2018г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 09.10.2018г. от 09.30 часа

Покана за изв.заседание на Общински съвет на 19.09.2018от 17.30ч.

,Покана за изв.заседание на Общински съвет на 30.08.2018 от 17.30ч.

Покана за заседание на Общински съвет на 20.08.2018г. от 09.30 часа
Покана за заседание на Общински съвет на 28.06.2018г. от 18.00 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 31.05.2018г. от 9.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 02.04.2018г. от 9.30 часа
Покана за заседание на Общински съвет на 26.02.2018г. от 9.30 часа
Покана за заседание на Общински съвет на 29.01.2018г. от 9.30 часа  

Покана за заседание на Общински съвет на 13.12.2017 г. от 09.30часа

Покана за заседание на Общински съвет на 24.11.2017г. от 09.30 часа
Покана за заседание на Общински съвет на 27.10.2017г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 04.09.2017г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 07.08.2017г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 19.06.2017г. от 18.00 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 12.05.2017г. от 9.30 часа
Покана за изв.заседание на Общински съвет на 18.04.2017от 17.30ч.

Покана за изв.заседание на Общински съвет на 24.02.2017от 17.30ч.

Покана за заседание на Общински съвет на 22.02.2017г. от 09.30 часа
Покана за заседание на Общински съвет на 27.01.2017г. от 09.30 часа
Покана за заседание на Общински съвет на 09.12.2016г. от 10.00 часа
Покана за заседание на Общински съвет на 14.11.2016г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 04.11.2016г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 08.09.2016г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 04.07.2016г. от 09.30 часа
Покана за заседание на Общински съвет на 10.05.2016г. от 10.00 часа
Покана за заседание на Общински съвет на 15.04.2016г. от 17.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 31.03.2016г. от 10.00 часа
Покана за заседание на Общински съвет на 26.02.2016г. от 10.00 часа
Покана за заседание на Общински съвет на 26.01.2016г.от 10.00 часа 
Покана за заседание на Общински съвет на 14.12.2015г. от 09.30 часа  

  Покана за заседание на Общински съвет на 17.11.2015г.от 13.00часа

Покана за заседание на Общински съвет на 17.09.2015г. от 9.30   часа

Покана за заседание на Общински съвет на 04.08.2015г. от 09.30 часа
Покана за заседание на Общински съвет на 30.06.2015г. от 09.30 часа
Покана за заседание на Общински съвет на 28.05.2015г. от 09.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 29.04.2015г. от 09.30 часа         

Покана за заседание на Общински съвет на 05.03.2015 г. от 17.30часа

Покана за заседание на Общински съвет на 13.02.2015 г. от 9.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 30.01.2015 г. от 9.30 часа 
Покана за заседание на Общински съвет на 17.12.2014 г. от 9.30 часа 

Покана за заседание на Общински съвет на 28.11.2014 г. от 9.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 31.10.2014 г. от 9.30 часа

Покана за заседание на Общински съвет на 26.09.2014 г. от 9.30 часа