0884 233 790

Протоколи от заседания – ПК

Протоколи от заседание на комисия по местно самоуправление, проведено на 07.03.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по промишленост, селско горско стопанство, екология, евроинтеграция, транспорт, спорт, туризъм и младежки дейности, проведено на 07.03.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по ТСУ, блогоустройство и комунална дейност, проведено на 07.03.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по социална политика, труд, здравеопазване, вероизповедание, образование, наука и култура, проведено на 07.03.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по икономика, финанси и бюджет, проведено на 07.03.2024г.


Протоколи от заседание на Постоянни комисии, проведени на 29.02.2024 г.


Протоколи от заседания на Постоянни комисии, проведени на 19.02.2024г.