0884 233 790

Протоколи от заседания – ПК

Протокол от заседание на комисия по местно самоуправление, проведено на 20.06.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по социална политика, труд, здравеопазване, вероизповедание, образование, наука и култура, проведено на 20.06.2024г.


Протокол от заседание на комисия поикономика, финанси и бюджет, проведено на 20.06.2024г.


Протокол от заседание на комисия по социална политика, труд, здравеопазване, вероизповедание, образование, наука и култура, проведено на 30.05.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по местно самоуправление, проведено на 27.05.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по промишленост, селско, горско стопанство, екология, евроинтеграция, транспорт, спорт, туризъм и младежки дейности, проведено на 27.05.2024г.

Протоколи от заседание на комисия по териториално селищно устройство, благоустройство и комунална дейност, проведено на 27.05.2024г.


Протокол от заседание на комисия по социална политика, труд, здравеопазване, вероизповедание, образование, наука и култура, проведено на 27.05.2024г.


Протокол от заседание на комисия по икономика, финанси и бюджет, проведено на 27.05.2024г.


Протокол от заседание на комисия по местно самоуправление, проведено на 30.04.2024 г.


Протоколи от заседание на комисия по местно самоуправление, проведено на 26.04.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по промишленост, селско, горско стопанство, екология, евроинтеграция, транспорт, спорт, туризъм и младежки дейности, проведено на 26.04.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по териториално селищно устройство, благоустройство и комунална дейност, проведено на 26.04.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по социална политика, труд, здравеопазване, вероизповедание, образование, наука и култура, проведено на 26.04.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по икономика, финанси и бюджет, проведено на 26.04.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по местно самоуправление, проведено на 07.03.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по промишленост, селско горско стопанство, екология, евроинтеграция, транспорт, спорт, туризъм и младежки дейности, проведено на 07.03.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по ТСУ, блогоустройство и комунална дейност, проведено на 07.03.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по социална политика, труд, здравеопазване, вероизповедание, образование, наука и култура, проведено на 07.03.2024г.


Протоколи от заседание на комисия по икономика, финанси и бюджет, проведено на 07.03.2024г.


Протоколи от заседание на Постоянни комисии, проведени на 29.02.2024 г.


Протоколи от заседания на Постоянни комисии, проведени на 19.02.2024г.