0884 233 790

Въпроси - отговори

Питане № 2 от общинския съветник Тошо Георгиев относно финансиране на общински проекти съгласно чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година - получен устен отговор от кмета на Община Садово

Питане № 1 от общинския съветник Тошо Георгиев относно публично обсъждане на бюджета на община Садово за 2024 година - получен устен отговор от кмета на Община Садово