0884 233 790

Тримесечни отчети

=

07.05.2024 г.

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

23.02.2024 г.

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджет към 31.12.2023 г.

18.10.2023 г.

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

04.10.2023 г.

Годишен финансов отчет за 2022 г..

Одитен доклад

31.07.2023 г.

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

09.05.2023 г.

Тримесечен касов отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Оборотна ведомост/баланс към 31.03.2023 г.