0884 233 790

Месечни отчети

24.01.2024 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

29.12.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.11.2023 г.

20.11.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.10.2023 г.

13.10.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

12.09.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2023 г .

07.08.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2023 г.

31.07.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

07.06.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2023 г.

09.05.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.04.2023 г.